Magdalena Węgrzyn: Blue Mountains RediscoveredMagdalena Węgrzyn / Blue Mountains Rediscovered

 

Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik / kuratorka: Maria Niemyjska

Magdalena Węgrzyn: Blue Mountains Rediscovered

16.09–09.10.2016

otwarcie wystawy: 16.09 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Na wystawę Magdaleny Węgrzyn składają się materiały z jej pobytu rezydencjalnego w Australii, w Bilpin international ground for Creative initiatives (BigCi). Artystka sięgnęła do historii kontynentu związanej z kolonizacją terenów zasiedlonych przez Aborygenów. Tytuł wystawy odnosi się do książki Chrisa Cunninghama Blue Mountains Rediscovered: Beyond the Myths of Early Australian Exploration. Stała się ona jednym ze źródeł cytatów do pracy Lottery, która skupia się na motywie przekroczenia Gór Błękitnych przez trzech odkrywców: Blaxlanda, Wentwortha i Lawsona w 1813 roku. Zestawiono tu różne przekazy na temat tego zdarzenia, zależne od perspektywy ich autorów.

Na wystawie prezentowane są także dwa rysunki – wykonane bezpośrednio na ścianach galerii – związane z odkrywaniem przez artystkę historii i geografii Australii. Praca Two Faces – Two Mountains jest zainspirowana iluzjami optycznymi, które przedstawiają dwa, niezwiązane ze sobą widoki. Odbiorca może oglądać je zamiennie, koncentrując się raz na jednym, raz na drugim motywie. Rysunek dotyczy prób przekroczenia Gór Błękitnych dolinami, z ominięciem szczytów. Stanowi wizualną metaforę dwóch różnych sposobów poruszania się w terenie. Podobnych obszarów tematycznych dotyka rysunek na podłodze Topographical Map. Odnosi się on do zachodniego rozumienia mapy jako narzędzia orientacji w terenie. Artystka jest zainteresowana zasadniczą cechą mapy topograficznej – liniami konturowymi pokazującymi ukształtowanie terenu. Rysując na podłodze galerii mapę, na którą można wejść, odniosła się do doświadczania pejzażu przez pryzmat wiedzy naukowej, ale też emocji.

Wystawę domyka animacja Eucalyptus Tree zainspirowana „Drzewem zdobywców”, na którym Blaxland, Lawson i Wentworth wycięli swoje imiona w 1813 roku. Animacja opiera się na wizualizacji „życia” drzewa oraz zmian zachodzących w otaczającym je pejzażu od 1813 roku do czasów współczesnych.

 

Magdalena Węgrzyn (1986) – malarka, autorka instalacji, doktorantka na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, niezależna kuratorka. W 2011 r. obroniła pracę dyplomową w Pracowni Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 2014 r. studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach, w 2010 roku na Accademia di Belle Arti w Palermo. Stypendystka: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2015, 2012, 2010); The CIMO Fellowships Programme (Finlandia, 2013–2014); Prezydenta Miasta Torunia (2016, 2013); Prezesa Rady Ministrów (2005–2006); Ministra Kultury i Sztuki (2005–2006), Fundacji „Akapi”, 2004; Brała udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, w kraju i zagranicą. W 2015 i 2016 r. odbyła rezydencję artystyczną w Blue Mountains Cultural Centre Katoomba, Australia, gdzie zrealizowała wystawę Error Strategy. Artystkę interesuje połączenie percepcji wzrokowej, technologii i komunikacji.

 

Magdalena Węgrzyn / Blue Mountains Rediscovered

16.09–09.10.2016

opening of the exhibition: 16.09 (Friday), 6 p.m. / admission free

 

The exhibition by Magdalena Wegrzyn is composed of materials from her residential stay in Australia. She reached into the history of this continent associated with the colonization of lands inhabited by Aborigines. The exhibition’s title refers to the title of the book by Chris Cunningham’s “Blue Mountains Rediscovered: Beyond the Myths of Early Australian Exploration”. This book has become for the artist, among others, the source of quotes to work “Lottery”, which focuses on the theme of crossing the Blue Mountains by the three explorers: Blaxland, Wentworth and Lawson in 1813. The artist compiled in her work various texts about the event – depending on the perspective of their authors. The exhibition consists of videos, animation and objects connected with the stay of the artist in Australia and her exploration of its history and geography.

Magdalena Wegrzyn (1986) – painter, author of installations, PhD student at the Department of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Torun, independent curator. In 2011 she obtained her diploma at the Faculty of Painting at the Department of Fine Arts, UMK. In 2014 she studied at the Academy of Fine Arts in Helsinki, in 2010 at the Accademia di Belle Arti in Palermo. Scholarship holder: Marshal of the Kujawsko-Pomorskie (2015, 2012, 2010); The CIMO Fellowships Programme (Finland, 2013-2014); President of the City of Torun (2016, 2013); Prime Minister (2005-2006); Minister of Culture and Art (2005-2006); Foundation “Akapi”, 2004. She has participated in numerous exhibitions, individual and collective, in Poland and abroad. In 2015 and 2016 she went for an artistic residency in the Blue Mountains Cultural Centre in Katoomba, Australia, where she realized the exhibition “Error Strategy”. The artist is interested in a combination of visual perception, technology and communication.

 

Share
wróć