MAREK DIEHL – Miasto jakie jest każdy widzi

wykład

16 maja 2011 (poniedziałek), godz.17.00

 

Wykład stanowi próbę zdefiniowania zjawisk negatywnych i pozytywnych w mieście – dlaczego są miejsca przyjazne, chętnie odwiedzane i przestrzenie odpychające, jakie miasto jest dobre. 

 

Marek Diehl

Znany łódzki architekt, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej (dyplom w 1992 roku na kierunku: Architektura), od 1994 roku prowadzi własną praktykę architektoniczną DIEHL ARCHITEKCI w Łodzi. Jego projekty i realizacje są związane przede wszystkim z Łodzią, m.in: Textorial Park (2007-2008) – zespół budynków biurowo–usługowych na terenie zabytkowego osiedla fabryczno-mieszkalno-rezydencjonalnego „Księży Młyn”, łączący w sobie zrewitalizowane XIX-wieczne pofabryczne magazyny z nowoczesną architekturą; apartamentowiec Brama na ul. Wróblewskiej (w trakcie realizacji). Za najlepsze uznano także projekty Marka Diehla w dwóch ważnych dla Łodzi konkursach urbanistycznych – na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Niepodległości (2009) oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni między Placem Wolności a Manufakturą (2009).

 

Architektura w wozowni

Autorka projektu: Teresa Dudzińska

wróć