Marian Fikus – Kreator przestrzeni. Projekty i realizacje

wykład

27 lutego  2012, godz. 17.00

(poniedziałek) 

 

Marian Fikus, mistrz pióra i pędzla,  kładzie nacisk na radykalne studia i analizy miejsca swoich przyszłych architektonicznych interwencji – ich intensywność, przestrzeń, piękno. Dzięki tym studiom architektoniczny repertuar realizacji Mariana Fikusa współgra z otoczeniem, którego siła i mistycyzm są dla niego emocjonalną i intelektualną interpretacją.  (Romuald Loegler, architekt) 

 

Marian Fikus  (ur. 1938), architekt, profesor Politechniki Poznańskiej, laureat Honorowej Nagrody SARP 2008, członek Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Mariana Fikusa interesuje problematyka struktur architektonicznych, małych elementów architektonicznych w przestrzeni, jak i zaga-dnienia dotyczące dużych zespołów przestrzennych (plany dzielnic, miast, regionów). Jest autorem kilkuset projektów, laureatem 95 konkursów architektonicznych i urbanistycznych. W swoim bogatym dorobku ma wiele nieprzeciętnych realizacji, m.in.: kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku w Poznaniu, nowy kompleks budynków Politechniki Poznańskiej nad Wartą, kampus 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. We wszystkich tych założeniach widoczne jest twórcze myślenie o przestrzeni, szacunek dla krajobrazu kulturowego, 

dla miejsca i dla człowieka. „Marian Fikus jest kreatorem przestrzeni. Projektuje budynki, ale myśli jak urbanista”. 

(J.S. Majewski)

 

architektura w wozowni

autorka projektu:

Teresa Dudzińska

Share
wróć