Marta Kosińska – Film jako sztuka – awangarda jako kultura. Amerykański film artystyczny

14.03. godz. 18.

Wykład połączony z promocją książki dr Marty Kosińskiej pt. „Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej”.

Jak film bywa sztuką? Czy poetyckość może być cechą struktury filmowej? Jak film może się wplątać w dynamikę zmiany społeczno-kulturowej? Czy sztukę audiowizualną można pojmować jako badanie i projektowanie rzeczywistości? Wykład o (nie tylko artystycznych) eksperymentach amerykańskiej awangardy filmowej. 

Marta Kosińska, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z historią kultury audiowizualnej, performatywnym wymiarem mediów, teorią komunikacji, sztuką mediów. Tłumaczka, krytyczka sztuki. 

 

Share
wróć