Marta Panasiuk: “Poznanie”Marta Panasiuk: “To Know”

 

Marta Panasiuk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Tytuł: Poznanie

Technika: technika mieszana: akryl, olej, tusz na papierze; praca składa się z 30 części o wymiarach 21 cm x 29,7 cm (łączna wielkość pracy: 126 cm x 148,5 cm)

 

Często zdarza nam się szufladkować, oceniać siebie nawzajem. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie ,,rozgryźć” drugiego człowieka. Poprzez swoją pracę staram się polemizować z tym, że jesteśmy zdolni do takiej oceny. Jedyną drogą do zrozumienia drugiej osoby jest jej poznanie, ale czy poznanie jest możliwe? Seria moich rysunków jest zapisem emocji, których doświadczyłam na przestrzeni wielu dni. Za ich pomocą starałam się poszerzyć granice poznania własnej świadomości.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Marta Panasiuk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Title: To Know

Technique: mixed technique: acrylic, oil, ink on paper; the work consists of 30 parts measuring 21 cm x 29.7 cm (the total size of the work is 126 cm x 148.5 cm)

 

We often happen to judge each other. It seems to us that we are able to ‘figure out’ the other person. Through my work I try to argue with the fact that we are capable of such assessment. The only way to understand the other person is to know them, but is it possible to know them? In my series of drawings I try to get to know and analyze myself.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć