Mateusz Sadowski, Dawid Misiorny: ostatni raz

Laboratorium Sztuki 2010

Dotykać bardzo proszę
Kuratorka: Maria Niemyjska
5. 11  –  28. 11. 2010
Wystawa Mateusza Sadowskiego i Dawida Misiornego jest ostatnią w cyklu „Dotykać bardzo proszę”. Jest też najbardziej luźno związana z tematem, bowiem dotyk nie jest obecny w samych środkach formalnych Film ostatni raz powstał podczas podróży autorów po Europie. Narrację tworzą wypowiedzi ośmiu anonimowych osób z różnych krajów na temat ich ostatnich kontaktów seksualnych. Postacie odwrócone są do widza tyłem, wykorzystana została więc konwencja stosowana do rejestrowania zeznań wstydliwych  lub narażających osobę filmowaną. Konwencja ta kreuje specyficzną sytuację komunikacyjną: odbiorca nie może zobaczyć wyrazu twarzy opowiadających i gestykulacji, pozbawiony jest więc tej części danych, które są pozawerbalne. Z drugiej strony, jak można się domyślać, wypowiedź brzmiałaby inaczej gdyby adresowana była wprost do oka kamery. W prezentowanym filmie odsłonięty został pewien specyficzny paradoks towarzyszący komunikowaniu tego, co intymne – odkrywanie sprzężone jest tu z zakrywaniem, a suma ujawnionych treści nie może sięgnąć pułapu, kiedy temat zdaje się być wyczerpany.
Film ostatni raz stanowi przeciwieństwo ekshibicjonistycznego przekazu popkulturowego obfitującego w „prawdziwe” historie opowiadane w telewizyjnych studiach. W ramach programowo wzruszającego lub szokującego spektaklu narrator traci podmiotowość na rzecz medialnego wizerunku, a zmanipulowane przeżycie staje się symulakryczną kalką.
Zarówno w telewizyjnym talk show jak i w prezentowanej w Wozowni pracy istotnym założeniem jest wzbudzenie ciekawości odbiorcy. Jednak w obu przypadkach jej zaspokajanie przynosi odmienny efekt. Ostatni raz generuje zdecydowanie humanistyczny przekaz, pozwalając uświadomić sobie jak bardzo plastyczna i wieloskładnikowa jest materia relacji międzyludzkich.

Mateusz Sadowski
Mateusz Sadowski jest absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy wideo, fotografie, obiekty i instalacje. W filmach rejestruje najczęściej małe zdarzenia – ulotne doświadczenia sensualne. Istotnym czynnikiem decydującym o sile jego prac jest napięcie, które wytwarza się pomiędzy chłodnym medium filmowym, a przekazem zawierającym sugestywnie nakreślone cielesne reakcje na różne bodźce. Artysta współpracuje z poznańską galerią Stereo.
Dawid Misiorny
Dawid Misiorny jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się tematyką tożsamości, wolności oraz relacji i dewiacji społecznych. Zajmuje się również fotografią.
Share
wróć