Michał Karpiński: “Weteran”Michał Karpiński: “Veteran”

 

Michał Karpiński (Instytut Sztuk Pięknych, Wydział UMCS w Lublinie)

Tytuł: Weteran

Technika: grafit na papierze, 30 cm x 42 cm

 

Są takie rodzaje rysunku, które świetnie funkcjonują w tej rzeczywistości: rysunek prasowy, satyryczny, komiks, animacja. Ale co z rysunkiem będącym wirtuozerią techniki czy pracami, będącymi działaniami tu i teraz, rozbudowanymi instalacjami. Czy hashtagowanie nie jest swego rodzaju amputowaniem ich założeń?”

 

Praca Weteran – jej zamysł i wykonanie – miała nawiązywać do przytoczonego powyżej cytatu, opisującego ideę tegorocznej edycji wystawy. Precyzja, refleksja nad każdym śladem narzędzia, szczegół i silne światło symbolizują „to, co wiemy” o przedstawionej osobie. Przesuwając wzrok w lewą stronę obraz się zaciera, jest coraz ciemniejszy a nasza percepcja jest zmuszona do dopowiedzenia sobie reszty. Portret przedstawia Bohatera wojennego – Mariana Pawełczaka, w moim autorskim ujęciu.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Michał Karpiński (Instytut Sztuk Pięknych, Wydział UMCS  w Lublinie)

Title: Veteran

Technique: graphite on paper, 30 cm x 42 cm

 

“There are types of drawing that work well in this reality: press drawing, satirical drawing, comics, animation. But what about the drawing being a virtuoso technique, or the works being the here and now, the extended installations – is it not a kind of amputation of their assumptions?”

 

The Veteran work, its idea and execution, was to compose an underlined fragment of a quotation from the idea of this year’s exhibition. Precision, reflection on every trace of the tool, detail and strong light symbolize “what we know” about the presented person. Moving one’s gaze to the left the picture is getting blurred, it is getting darker and our perception is forced to complete the rest. The portrait depicts the War Hero, Marian Pawełczak, in my own image.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć