Michał Smandek – Heavy Metal

Laboratorium Sztuki 2013. Nie(po)rozumienie.
kuratorka: Maria Niemyjska
wernisaż 14.06 [piątek], godz. 18
wystawa czynna do 14.07.2013
Czwarta wystawa w cyklu Nie(po)rozumienie dotyka problemu relacji pomiędzy destrukcją i kreacją. Michał Smandek w swoich pracach inicjuje przeobrażenia materii, traktując proces jako główne tworzywo sztuki. Sytuację odbiorczą powiązaną ze tego typu działaniami artysta opisuje w następujący sposób: „Jesteśmy obserwatorami przez moment, a faktyczne zmiany następują w dużo dłuższym wymiarze czasowym. Tak oto jesteśmy zobowiązani do wyobrażenia sobie przyczyn i skutków, a chwila obecna jest jedynie podpowiedzią.  Jesteśmy odbiorcami fragmentu, bo to co istotne dzieje się powoli, długotrwale, nieustannie i jest możliwe do zaobserwowania w rzeczywistości jedynie dla skrupulatnego badacza”.
Michał Smandek – Urodzony w 1981 roku w Rudzie Śląskiej. Ukończył Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się rzeźbą i instalacją. W centrum jego zainteresowań znajduje się praca z materią. Artysta uważnie przygląda się materiałom poddając je metamorfozie zgodnej z ich właściwościami, ale także określonej działaniem przypadku.
Share
wróć