Mikołaj Czyżowski: “Organic Wordls”

 

Mikołaj Czyżowski (Akademia Sztuk Pięknych w  Krakowie)

Tytuł: Organic Wordls

Technika: ilustracja, rysunek cyfrowy

 

Seria prac jest wynikiem poszukiwań i tworzenia własnego świata ilustracji. Inspiracją był szeroko pojęty street art i fascynacja abstrakcyjnymi komiksami oraz różnego rodzaju strukturami – zarówno biologicznymi, jak i matematycznymi. Kolejne elementy ilustracji – narysowane przeze mnie sekwencyjnie – mnożą się jak komórki w żywym organizmie.

Na początku wszystkie szkice / koncepcje były tworzone na papierze. Następnie za pomocą tabletu graficznego stworzono i pokolorowano kompozycje cyfrowe. Ostatnim krokiem było znalezienie odpowiedniej tekstury. Wszystkie tekstury zostały utworzone ręcznie, a następnie zeskanowane i zamaskowane na ilustracjach. Połączenie technik manualnych i cyfrowych jest dla mnie bardzo ważne.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Mikołaj Czyżowski (Akademia Sztuk Pięknych w  Krakowie)

Title: Organic Wordls

Technique: illustration, digital drawing

 

The series of works is the result of the search and creation of my own world of illustration. It has been inspired by street art and fascination with abstract comics and various structures – both biological and mathematical. The subsequent elements of illustration – drawn in sequence – multiply like cells in a living organism.

At the beginning all sketches / concepts were created on paper. Then, using a graphic tablet, digital compositions were created and colored. The last step was to find the right texture. All textures were created by hand and then scanned and masked in the illustrations. The combination of manual and digital techniques is very important to me.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć