Modesta Gorol: “Myśli codzienne III”Modesta Gorol: “Daily Thoughts III”

 

Modesta Gorol (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Tytuł: Myśli codzienne III

Technika: technika mieszana, 100 cm x 70 cm

 

W Myślach codziennych III chcę pokazać złożoność informacji, jaką niesie ze sobą Internet. Przechadzając się po świecie wirtualnym, często napotykamy sprzeczności, jesteśmy zszokowani ilością faktów i opinii. Czasem możemy poczuć się zagubieni, często zderzamy się z absurdem. Bywa też, że zostajemy „wciągnięci przez Internet”, nie mogąc oderwać się od narracji którą on proponuje. Tak jest też w Myślach codziennych III. Wielowątkowość, natłok informacji oraz sprzeczność perspektywy tworzą razem „harmonię nieładu”, która po chwili namysłu zamienia się w rysunkową opowieść.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Modesta Gorol (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Title: Daily Thoughts III

Technique: mixed technique, 100 cm x 70 cm

 

In Daily Thoughts III I want to show the information complexity that the Internet brings. Walking through the virtual world, we often encounter contradictions and are shocked by the number of facts and opinions. Sometimes we may feel lost, we often clash with absurdity. It also happens that we are “drawn in by the Internet”, unable to break away from the narrative it proposes. This is also the case in Daily Thoughts III. The multithreadedness, the multitude of information and the contradictory perspective create together a “harmony of disorder” which after a while of reflection turns into a drawing story.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć