Monika Bakke: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu.

Promocja książki i spotkanie z autorką.

Spotkanie poprowadzi dr Marta Smolińska

15 maja (wtorek), godz. 17

wstęp wolny

 

Dr Monika Bakke, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu, badaczka zajmująca się sztuką i estetyką w perspektywie posthumanistycznej, genderowej i transkulturowej, autorka m.in. książki “Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”.

 

“Bio-transfiguracje zachodzące obecnie w obszarze sztuki, technonauki i życia codziennego mają charakter posthumanistyczny, ponieważ kierują uwagę z podmiotowego – ludzkiego życia ku nie-ludzkim jego formom, takim, jak zwierzęta, rośliny, drobnoustroje, a także ku życiu, którego istnienie i przetrwanie możliwe jest tylko dzięki wsparciu technologii. Pociąga to za sobą potrzebę dogłębnego przemyślenia związków między tożsamością a nieantropocentrycznie ujętą cielesnością otwierającą nas na nie-ludzkie życie, bez którego nie byłoby nas wcale”. (ze wstępu do książki)

 

Dr Marta Smolińska, historyczka i krytyczka sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu. Kuratorka wystaw sztuki współczesnej, autorka rozpraw z historii sztuki oraz tekstów krytycznych i książek.

Share
wróć