Monika Worsztynowicz / in statu nascendi…

Kuratorka wystawy: Magdalena Furmanik-Kowalska 

21.04. – 09.05. 2010

wernisaż: 21 kwietnia 2010 (środa), godz. 18:00

Spotkanie z obrazami Moniki Worsztynowicz jest wędrówką. Ich wysmakowana kompozycja, zestawienie intensywnych barw z przygaszonymi oraz bogata faktura sprawiają, że wzrok wodzi z ochotą po powierzchni. Pragnienie to pogłębia mozaikowa struktura tych prac. Artystka konstruuje je z licznych elementów, większych i mniejszych kwadratów, zakończonych chropowatymi brzegami. Szczeliny pomiędzy nimi wypełnia biała przestrzeń – pustka podkreślająca otwartość obrazów, a jednocześnie eksponująca ich wielowarstwowość i wielobarwność.

Kontakt z malarstwem tej artystki to także podróż po wewnętrznych pejzażach. Użyta w nim złożona paleta barw, ich wzajemne przenikanie się, zderzanie czy współistnienie, trafnie ilustruje grę uczuć i emocji doświadczanych przez każdego człowieka. Abstrakcyjny, niedopowiedziany charakter obrazów sprzyja powstawaniu skojarzeń, które z kolei przywołują z zakamarków pamięci wizje miejsc czy minionych wydarzeń. Skutkiem tego staje się wędrówka po wyspach wspomnień, które zestawione ze sobą tworzą barwny i wielopłaszczyznowy obraz, podobnie jak malarskie, mozaikowe kawałki budują intrygujące dzieła Moniki Worsztynowicz.

Magdalena Furmanik-Kowalska

Share
wróć