Natalia Krzywda: “Meriti – silenzio”

 

Natalia Krzywda (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski)

Tytuł: Meriti – silenzio

Technika: rysunek, ołówek na papierze, 100 cm x 70 cm, wideo 1’45”

 

Dzięki rysunkowi nauczyłam się doceniać i zauważać ciszę. W pewnych sytuacjach milczenie zdaje się być silniejszym przekazem niż słowa. Dlatego zdecydowałam się zatytułować projekt Meriti – Meritum. Jako sedno sprawy – rysunek dla mnie jest sam w sobie esencją. W dzisiejszych realiach, gdy sztuka ma bardzo cienkie granice i otacza nas z każdej strony, głównie przez rozwój możliwości i media społecznościowe, łatwo zatracić owo meritum. To, co jest tym prawdziwym początkiem – a dla mnie początek sztuki zaczyna się wraz z postawioną kreską, gdzie występuje dialog między dłonią artysty a podłożem. Stąd też do rysunku dołączam krótki film dokumentujący proces jego powstawania jako uzupełnienie całości i użycie owych nowych możliwości.

Swoją twórczość traktuję jako pogłosy danego miesiąca, opis tego, co się dzieje, spreparowany do form ekspresyjno-abstrakcyjnych, gdyż nie jest to realistyczne studium rzeczywistości, a ślad jaki ona – rzeczywistość – pozostawiła we mnie. Zależy mi na odczuwaniu emocji, one są moją główną inspiracją…

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Natalia Krzywda (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski)

Title: Meriti – silenzio

Technique: drawing, pencil on paper, 100 cm x 70cm, video 1’45”

 

Drawing for me is the essence in itself. In today’s reality, when art has very thin boundaries and surrounds us from all sides, mainly through the development of possibilities and social media it is easy to lose this essence. What is this real beginning? For me the beginning of art starts with a line. Where there is a dialogue between the artist’s hand and the ground. That is why I attach a short film to the drawing, documenting the process as a complement to the whole and the use of these new possibilities.

I treat my work as a reverberation of a given month, a description of what is happening, prepared for expressive – abstract forms, because this is not a realistic study of reality. I care about feeling emotions, they are my main inspiration…

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć