„(Nie)chciana tożsamość” – spotkanie wokół książki

31.05.2023 (środa), godz. 18.00

prowadząca: katarzyna lewandowska

osoby prelegenckie: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Filip Pręgowski

wstęp wolny

 

Książka „(Nie)chciana tożsamość” jest drugą odsłoną publikacji o tym samym tytule, wydanej kilka lat wcześniej. Obydwie stanowią podsumowanie naukowo-artystyczno-aktywistyczych konferencji i działań, które dotyczyły szeroko rozumianego wykluczenia.

Drugi tom „(Nie)chcianej tożsamości” jawi się jako ważny i śmiały głos w kontekście dyskusji toczących się obecnie w humanistyce. Całość dotyczy wielorakich procesów konstruowania tożsamości, tego Innego/Innej, często obcego, który_a nie ma mandatu patriarchalnego i homogenicznego kulturowo społeczeństwa, a domaga się własnej reprezentacji w przestrzeni wizualnej i tekstach kultury. Problemy „tabuizowanej” przeszłości, uchodźstwa, odrzucenia i wstydu, treści zaległych w podświadomości, często powiązanych z wykluczeniem ze względu na odmienność etniczną, płciową, religijną czy narodową, tworzą trzon dyskusji teoretycznych, artystycznych i aktywistycznych.

Formuła spotkania w Wozowni zakłada krótkie wprowadzenie do tematu Innego/Innej, wykłady zaproszonych osób, których teksty znalazły się w publikacji, oraz rozmowę-wymianę z publicznością.

Prowadząca: katarzyna lewandowska

W ramach spotkania odbędą się dwie prezentacje:

/ Magdalena Maciudzińska-Kamczycka: „OdTWARZanie tożsamości i inne (nie)chciane zabiegi Yocheved Weinfeld i Jacka Staniszewskiego.”

/ Filip Pręgowski: „Blackface. Współczesna sztuka amerykańska wobec stereotypów na temat czarnej tożsamości”

 

Biogramy:

katarzyna lewandowska – historyczka sztuki, feministka, kuratorka, aktywistka, działaczka na rzecz praw osób wykluczonych i poza-ludzkich. W swoich badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, korzystając z intersekcjonalnej strategii feministycznej. Zainteresowana jest sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka wielu wystaw oraz cyklu wystaw. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pracowała w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu, Gender Studies w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Dzisiaj związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka – pracuje w Katedrze Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie reprezentacją judaizmu w czasach starożytnych, a także współczesną kulturą wizualną z perspektywy feministycznej i badań nad kraj-obrazem. Autorka monografii „Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej” (2014), współredaktorka m.in. dwóch tomów „(Nie)chcianej tożsamości” (2016, 2023).

Filip Pręgowski – adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się historią i teorią sztuki, badaniem dyskursu artystycznego i historią krytyki artystycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na sztuce brytyjskiej i amerykańskiej XX i XXI wieku. Autor książek „Francis Bacon. Metamorfozy obrazu” (Warszawa 2011), „The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu” (Toruń 2022) oraz artykułów naukowych, a także publikacji o sztuce o charakterze popularyzatorskim. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Share
wróć