Paulina Broma: “#liczniksłów”Paulina Broma: “#numberjacks”

 

Paulina Broma  (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: #liczniksłów 

Technika: e-kampania: grafika, zdjęcia, zdjęcie billboardu Galerii Rusz w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 37 (wykorzystane dzięki uprzejmości artystów), pdf do samodzielnego wydrukowania: plakat oraz karta pracy dla najmłodszych odbiorców e-kampanii

 

E-kampania skupia się na graficznym przedstawieniu znaku # [hashtag] jako sposobie liczenia, wyliczania, odliczania. # zostaje zwielokrotniony, podwojony # tworzy wzór przypominający rodzaj liczenia na ścianie, „więziennego kalendarza”. Hashtag służy do oznaczania (tagowania) słów, haseł, podmiotów na portalach społecznościowych jak Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook. # grupuje te treści, dzięki czemu łatwiej je odnaleźć w Internecie. W obecnych czasach hashtagu używają osoby prywatne, publiczne, instytucje, firmy. Symbol staje się także częścią kampanii społecznych, reklamowych, wyborczych. Codziennie jesteśmy atakowani nowymi treściami, niekoniecznie pożądanymi i sami tą treść przesyłamy.

 

e-Kampania stawia pytania (#?)

Czy hashtagi ułatwiają, czy utrudniają komunikację?

W Internecie jesteśmy wolni czy algorytmy zamykają nas w tzw. „bańce informacyjnej” – kręgu, w którym istnieje tylko jeden sposób myślenia?

Ile razy dziennie używamy znaku #?

Spamujemy czy tagujemy?

 

e-kampania dostępna w maju 2020 na www.facebook.com/Projekt-ściana

 

 

 

PLAKAT

KARTA PRACY

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Paulina Broma  (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: #numberjacks

Technique: e-campaign, graphics, photos, photo of the billboard of Galeria Rusz in Toruń, 37 Szosa Chełmińska Street (used by courtesy of artists), pdf for self-printing: poster and work card for children

 

The virtual e-campaign focuses on the graphic representation of the # [hashtag] character as a  way of counting and calculating. Doubled # creates a pattern resembling a “prison calendar”. The hashtag is used to tag words, passwords, subjects on social networking sites like Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook. # groups these contents so that they are easier to find on the Internet. Nowadays, hashtags are used by private persons, public persons, institutions and companies. The symbol is also becoming a part of social, advertising and election campaigns. Every day we are attacked with new content, not necessarily desired, and we also send it.

 

E-campaign asks questions (#?)

Do hashtags make communication easier or more difficult?

On the Internet we are free or do algorithms lock us in the so-called “information bubble” – a circle where there is only one way of thinking?

How many times a day do we use the # sign?

Do we spam or tag?

 

 e-campaign available in May 2020 at www.facebook.com/Projekt-ściana

 

 

 

PLAKAT

KARTA PRACY

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć