Petr Dub: Anthropologist Translated

 

/ Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik

kuratorka: Maria Niemyjska

 

Petr Dub: Anthropologist Translated

25.11.2016 – 08.01.2017

otwarcie wystawy: 25.11.2016 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Wystawa Petra Duba kończy cykl „Artysta jako podróżnik”. Temat ten jest bezpośrednią kontynuacją wątków poruszanych przez dwa wcześniejsze lata w ramach serii „Artysta jako antropolog”. Prezentując szereg działań, w których artyści zbliżyli się do antropologów, trudno było zlekceważyć fakt, że duża część z pokazywanych projektów realizowana była w drodze, a dla wielu realizacji podróż stanowiła wręcz konieczny warunek zaistnienia. Współcześni artyści nieustannie podróżują, poszukując inspiracji w prywatnych wyprawach, jak również uczestnicząc w programach rezydencjalnych.

Do takich artystów należy także Petr Dub, który wystawę „Anthropologist Translated” realizuje w ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Toruńską Agendę Kulturalną. Prezentowana w Wozowni praca odnosi się do podróży także na innej, bardziej metaforycznej płaszczyźnie – chodzi o wędrówkę znaczeń. Jedną ze ścian galerii wypełni fragment eseju „Prawo do miasta” Davida Harveya, przetłumaczonym na język polski przez Google Translator. W ten sposób artysta podkreśla możliwość interpretacji tego buntowniczego przesłania w kontekście lokalnych problemów. Wędrówka tekstu pomiędzy językami i regionami odzwierciedla wędrówkę globalnego kryzysu, który wywołuje nieprzewidywalne skutki w różnych miejscach globu. Odbiorcy będą mieli możliwość poprawiania i komentowania tekstu przy pomocy przygotowanych przez artystę narzędzi, uzgadniając jego brzmienie z zasadami językowymi, ale też nasycając go własnymi poglądami.

Petr Dub – ur. w 1976 r. w Pradze. Studia magisterskie i doktoranckie odbył na FAVU BUT w Brnie oraz AAAD w Pradze. Jego prace obejmują szerokie spektrum problemów współczesnego świata: ideologii, kapitału, pamięci, globalności i lokalności. Tworzy instalacje oraz obrazy-obiekty, w których ukryte pod płótnem elementy konstrukcji napierają na gładką, napiętą „skórę” obrazów, powodując różnokształtne wybrzuszenia. Poszczególne cykle prac  stanowią komentarz do różnych zjawisk kultury, ale mówią też o prywatnych doświadczeniach.

 

 

Share
wróć