Oprowadzanie Piotra Lisowskiego po wystawie Jerzego Kosałki

 

Oprowadzanie Piotra Lisowskiego po wystawie Jerzego Kosałki „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń”

17.07.2022 (niedziela), godz. 12.00

wstęp wolny!

 

Jerzy Kosałka, opisując swój artystyczny mit założycielki, wspominał: „Mieszkaliśmy przy małej ulicy w Będzinie, gdzie latem przez otwarte okno z wszystkich pomieszczeń wydobywał się radiowy hejnał z Wieży Mariackiej. Postanowiłem nagrać ten hejnał, a następnego dnia odtworzyć go przy otwartym oknie 15 minut wcześniej. Z wielką przyjemnością obserwowałem przez firankę, jak przechodzący ludzie próbowali sobie przestawić zegarki”. Artysta mając 15 lat, choć jeszcze intuicyjnie, doprowadził do zdarzenia, które uświadomiło mu jak dużą siłę posiada sztuka, a może przede wszystkim, w jaki sposób można manipulować nią i wpływać na rzeczywistość. Te spostrzeżenia wkrótce stały się podstawą strategii artystycznej Kosałki z powodzeniem realizowaną przez kolejne lata jego aktywności twórczej. Wystawa „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń” będzie pretekstem do przyjrzenia się pracom i działaniom, w których artysta wykorzystuje sarkazm i ironię, dialoguje z historią sztuki, środowiskiem artystycznym i codzienną rzeczywistością.

 

Piotr Lisowski – kurator i historyk sztuki. Niezależny badacz sztuki współczesnej. Mieszka we Wrocławiu.

 

wróć