Plejada artystek polskiego plakatu lat 1950–1970 – wykład dr hab. Katarzyny Kulpińskiej, prof. UMK

20.06.2023 (wtorek), godz. 18.00

wstęp wolny

Wykład będzie poświęcony siedmiu artystkom, absolwentkom warszawskiej ASP, tworzącym plakaty w czasach PRL-u. Punktem wyjścia nie będą jednak ich biografie, lecz tworzone przez nie plakaty filmowe analizowane pod kątem koncepcji, rozwiązań projektowych i zróżnicowanych (w zależności od fabuły i gatunku filmu) środków wyrazu. Charakterystyce wybranych prac w odniesieniu do specyfiki plakatu filmowego i w kontekście zjawiska „polskiej szkoły plakatu” będzie towarzyszyć refleksja na temat społecznych uwarunkowań twórczości artystek uprawiających plakat, ale też ich nieobecności w dyskursie historyczno-artystycznym.

dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK, historyczka sztuki pracująca na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prowadzi badania nad sztuką nowoczesną i współczesną ze szczególnym uwzględnieniem grafiki artystycznej, plakatu i ilustracji. Autorka książek: „Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych” (Warszawa 2005); „Matryce, odbitki – ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym” (Toruń 2017); kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad 40 biogramów w „Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker”, Berlin – Boston: De Gruyter. Prowadzi także badania nad twórczością polskich artystek i artystów tworzących we Francji i Włoszech. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (prezeska Oddziału Toruńskiego).

—–

Fot. Andrzej Romański

Zdjęcia pochodzą z artykułu “Herstoria plakatu PRL-u” umieszczonego na  Portalu Informacyjnym UMK: https://portal.umk.pl/pl/article/herstoria-plakatu-prl-u

 

Share
wróć