Polaroid: fotografia z importu – wykład i spotkanie wokół książki dra Witolda Kanickiego o Wacławie Nowaku

 

Polaroid: fotografia z importu – wykład i spotkanie wokół książki dra Witolda Kanickiego o Wacławie Nowaku

24.01.2023 (wtorek), godz. 17.30

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

wstęp wolny

 

Zapraszamy na spotkanie promujące najnowszą książkę dra Witolda Kanickiego „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”.

W czasie wykładu autora uczestnicy poznają m.in. nieznane fakty z dziejów funkcjonowania marki Polaroid w PRL-u i innych krajach byłego bloku komunistycznego. W czasach Zimnej Wojny materiały natychmiastowe produkowane przez amerykańską korporację używane były jako narzędzie kulturowej rywalizacji i kolonizacji. Przedmiotem prelekcji będzie również niezwykle barwna postać nieco zapomnianego dziś fotografa – Wacława Nowaka, który jako pierwszy Polak podjął współpracę z amerykańską korporacją, uzyskując darmowe materiały natychmiastowe w poł. lat 70.

 

Witold Kanicki – zajmuje się historią polskiej fotografii natychmiastowej odkąd zauważył, że niewiele o niej wiadomo. Efekty archiwalnych poszukiwań prezentował w trakcie dwóch wystaw zbiorowych – „Instant Curiosities” (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, VIII Biennale Fotografii, 2013) oraz „Archiwa błyskawiczne” (Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2021). Prowadząc kwerendy natrafił na nieznany i nieopracowany zbiór polaroidów krakowskiego fotografa – Wacława Nowaka, który stał się przyczynkiem do napisania monografii jemu poświęconej.

Witold Kanicki jest doktorem historii sztuki, adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014-2020 wykładał gościnnie na Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. Pracował jako niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukazała się pod tytułem „Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej” w 2016 roku, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Jest Ślązakiem zamieszkałym na emigracji w Poznaniu.

—–

W ramach spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się i zakupu ciekawie zaprojektowanej książki (projekt graficzny: Łukasz Paluch) Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”, która jest nie tylko pierwszą monografią krakowskiego artysty, ale i pierwszą polską książką na temat fotografii polaroidowych.

 

Informacje o książce:

Witold Kanicki, „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”, Wydawnictwo Wolno, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań-Lusowo 2021.

Książka Witolda Kanickiego „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu” to pierwsza monografia poświęcona zmarłemu przedwcześnie (niemal pół wieku temu) krakowskiemu artyście. Skupia się na polaroidowym dorobku niezwykle intrygującego, dziś nieco zapomnianego fotografa, kojarzonego zwykle z czarno-białymi zdjęciami z nurtu fotografii subiektywnej. Jego natychmiastowe zdjęcia stały się pretekstem do pogłębionych rozważań na temat skomplikowanych dziejów materiałów firmy Polaroid w Polsce Ludowej.

Indywidualne podejście do fotograficznego rzemiosła przyniosło Wacławowi Nowakowi międzynarodowe uznanie. Potwierdzają to liczne publikacje w periodykach branżowych, a także udział w wielu ważnych wystawach po drugiej stronie żelaznej kurtyny (m.in. wystawa „Vision and Expression” w George Eastman House w Rochester w 1969 roku). O wyjątkowości krakowskiego artysty świadczy również współpraca z Polaroid Corporation nawiązana już w 1974 roku. Umożliwiła mu ona stały dostęp do darmowych materiałów amerykańskiego producenta, wysyłanych w ramach Artist Support Program. Prace Wacława Nowaka znajdują się dziś w ważnych zbiorach fotografii, w tym między innymi w europejskiej części kolekcji Polaroida przechowywanej obecnie w wiedeńskiej galerii Ostlicht.

Książka składa się z obszernego eseju oraz części albumowej ponad stu fotografii natychmiastowych powstałych w latach 70. Pokazują ówczesną Polskę w amerykańskich barwach, silnie kontrastując z powszechną szarością PRL-u. Niezwykle rzadkie w krajach byłego bloku wschodniego zdjęcia na materiałach firmy Polaroid stały się pretekstem do opowieści o istocie fotografii natychmiastowej, politycznym uwikłaniu technologii i zachodnich dóbr konsumpcyjnych, rodzimej fotografii kolorowej, tzw. estetyce snapshotu, a także samochodach, amerykańskim hiperrealizmie i jego relacji z kulturą komunistycznej Polski.

 

 

wróć