PROGRAM WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK 2019

 

WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK 2019

 

WYSTAWY:

 

/ 11. TRIENNALE MAŁYCH FORM MALARSKICH wystawa pokonkursowa

otwarcie wystawy i uroczystość wręczenia nagród: 06.09.2019 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

wystawa czynna do 03.11.2019

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu już po raz jedenasty organizuje Triennale Małych Form Malarskich. To cykliczny ogólnopolski konkurs zwieńczony wystawą, prezentujący poszukiwania artystów w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich jej odmianach. Jest skierowany do profesjonalnych twórców, w szczególności zaś do absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych. Formuła imprezy jest otwarta, co daje okazję do szerokiej konfrontacji różnych postaw i sposobów wypowiedzi. Organizatorzy pozostawiają malarzom pełną swobodę w wyborze techniki i tematu. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary pracy – jej format nie może przekraczać 600 cm2.

Spośród 1497 prac 580 autorów zgłoszonych do 11. Triennale Małych Form Malarskich jury do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 302 prace 165 artystów.

 

/ Ryszard Gieryszewski: „Właściwy wybór”

otwarcie wystawy: 06.09.2019 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

wystawa czynna do 06.10.2019

Wystawa „Właściwy wybór” prezentuje zbiór prac graficznych Ryszarda Gieryszewskiego – linorytów i drzeworytów powstałych na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Odnajdziemy w nich wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy twórczości artysty, który z powodzeniem łączy dwa, z pozoru sprzeczne języki formalne – abstrakcję geometryczną i abstrakcję organiczną.

„Sztuka jest moim wyborem” – deklaruje Gieryszewski. I dodaje: „Wierzę, że każdy ma przed sobą jakiś cel, własną niepowtarzalną drogę wiodącą ku odnalezieniu tego, czego nie jest w stanie zdefiniować. Od momenty, kiedy zainteresowałem się sztuką, ciągle ugruntowuję się w przekonaniu, że dokonałem właściwego wyboru. Praktykując systematycznie w tej dziedzinie, ciągle zdobywam nowe doświadczenia, to pozwala mi mieć nieograniczone możliwości indywidualnego działania”.

Ryszard Gieryszewski – ur. 1936 roku w Warszawie. W latach 1959–1964 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów Aleksandra Kobzdeja i Andrzeja Rudzińskiego. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON w Szwajcarii. Miał ponad 30 wystaw indywidualnych oraz ponad 300 wystaw zbiorowych. Za prace malarskie i graficzne otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Prace Ryszarda Gieryszewskiego znajdują się w muzeach w kraju i za granicą.

 

/ Jerzy Grochocki: „Linie Czterowymiarowych Pojęć”

otwarcie wystawy: 06.09.2019 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

wystawa czynna do 06.10.2019

Sztuka Jerzego Grochockiego wymyka się jednoznacznym kategoryzacjom. Na pierwszym miejscu artysta stawia precyzję i wskazuje punkty odniesienia dla swojej twórczości w konstruktywizmie, minimalizmie i sztuce konkretnej. Obiekty przestrzenne, malarskie i reliefowe oraz geometryczne kompozycje oparte są zawsze na matematycznych regułach i uproszczonej, klarownej formie.

Twórczość Grochockiego wynika bezpośrednio z refleksji teoretycznej. W 1970 r. na drodze rozważań nad takimi tematami, jak kolor, płaszczyzna i przestrzeń, stworzył tzw. system Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, dając tym samym podwaliny pod swoje unikalne realizacje artystyczne. Matematyczne funkcje, a także utworzony przez Grochockiego ciąg liczbowy, stały się inspiracją do wielu jego kompozycji. „Jeśli sztuka ma być rozpoznawalna jako obiekt twórczej myśli artysty, to nie może być chaosem. Musi istnieć uporządkowanie różnorodności, które kieruje twórczym działaniem. Każde uporządkowanie nosi charakter matematyczny, które opiera się na logice układów, wzorów lub na intuicji matematycznej” – twierdzi Grochocki.

Jerzy Grochocki – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1963–1968 pozostawał pod wpływem malarstwa kolorystycznego. W 1967 r. zorganizował malarską grupę artystyczną Grupa 7. Jej wystawy odbyły się w Warszawie (1967), Herning i Archus (Dania, 1968). Pod koniec lat 60. XX w. matematyczno-geometryczne fascynacje zaprowadziły Grochockiego w kierunku sztuki konstruktywistycznej. Stworzył wówczas własny system  Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, który po raz pierwszy był opisany w katalogu wystawy „Znaki i Obszary” w DAP w Warszawie (1970). Grochocki brał udział w przeszło stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i w USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w muzeach i w prywatnych kolekcjach.

 

/ Paulina Broma: „Spacer ze ścianą / Walk with Wall”

otwarcie wystawy: 06.09.2019 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

wystawa czynna do 06.10.2019

Projekt #ŚCIANA to trwający kilka miesięcy cykl działań o charakterze performatywnym oraz wydarzeń warsztatowych w Toruniu i Bydgoszczy. Tytułowa „ściana” – mobilna konstrukcja, składająca się ze stelażu osadzonego na kołach rowerowych – jest swego rodzaju manifestem, autorską wypowiedzią publiczną, próbą konfrontacji z odbiorcą, użytkownikiem przestrzeni publicznej, przypadkowym przechodniem. Niesione przez nią treści i przekaz wizualny mają na celu wzbudzić zainteresowanie oraz skłonić do refleksji i interakcji.

W swoich realizacjach Paulina Broma posługuje się głównie techniką szablonu oraz formułą graffiti – nieodłącznego elementu miejskiej wizualności. Na wystawie można obejrzeć wyniki czterech różnych zrealizowanych przez artystkę działań.

Paulina Broma – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (specjalność: media rysunkowe) na UMK w Toruniu. W 2018 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem oraz medal im. Janusz Boguckiego za pracę #ŚCIANA. Autorka licznych warsztatów plastycznych m.in. w ramach Programu Edukacji Kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury (2016–2018), warsztatów rodzinnych „Mam trzy paski” w Galerii Wozownia w Toruniu oraz BWA w Bydgoszczy, warsztatów graffiti na tkaninach podczas 10. Święta Bydgoskiego Przedmieścia, a także projektów artystyczno-edukacyjnych, jak: Zasiej Sztukę (2015), Młodzi Artyści w Starym Fordonie (2016), #opakowaćwindę (2017), projekt #ŚCIANA (2018). Twórczyni instagramowych projektów fotograficznych, m.in. daily_trzepak oraz writing.torun.

 

/ Justyna Olszewska: „Efemerydy”

otwarcie wystawy: 11.10.2019 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

wystawa czynna do 10.11.2019

W znaczeniu ogólnym mianem efemerydy określa się „istotę, rzecz lub zjawisko przemijające szybko i bez śladu”. Pojęcie to ściśle związane jest jednak także z astronomią – efemerydy oznaczają tu „dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego”. W swojej realizacji Justyna Olszewska skupia się na szeroko pojętym procesie znikania: zarówno jako zjawisku fizycznym, naukowym, astronomicznym, jak i związanym z życiem codziennym – odchodzeniu, przemijaniu. Jak mówi sama artystka: „W «Efemerydach» w sposób niedosłowny i symboliczny mówię o trudnych doświadczeniach i emocjach, które ciężko wyrazić. Za pomocą zabiegu psychizacji pejzażu, próbuję wprowadzić widza w odpowiednią atmosferę i wywołać w nim uczucia, które – dzięki czemuś tak bliskiemu jak przyroda – będą łatwiejsze do zrozumienia”.

Justyna Olszewska – ur. w 1990 r. w Szczecinie. W 2014 r. obroniła dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie asystentka w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Jest autorką instalacji, obiektów, performansów, fotografii oraz filmów wideo. Interesują ją tematy związane z cielesnością oraz skórą – granicą między naszym wnętrzem a zewnętrznym światem. W swoich ostatnich realizacjach skupia się na tym, co dzieje się na styku tych dwóch sfer. Od 2 lat studiuje Astronomię na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

/ Agnieszka Rożnowska: „Levitas”

otwarcie wystawy: 11.10.2019 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

wystawa czynna do 10.11.2019

W ramach cyklu „Patrzenie jest aktem wyboru“ powstała seria prac, dająca poczatek kolejnemu zagadnieniu, wokół którego koncentrują się moje obrazy-komantarze. „Levitas“ (I, II, III) – bo o niej mowa – ukazuje swobodnie zawieszone, oderwane od ziemii obiekty, działające wbrew prawom fizyki, wbrew grawitacji. Te lewitujące postacie-obiekty to bezdomni oraz miejsca, w których przebywają, śpią, jedzą. Rejestrowani przeze mnie w trakcie podróży, pochodzący z różnych miejsc: z Warszawy, Poznania, Paryża, Berlina… W 1998 roku na Biennale Sztuki Studenckiej w Bratysławie realizowałam pracę, której głównymi bohaterami również byli bezdomni. Mijałam ich codzienne rano podążając na uczelnię. Teraz powracam do tematu bezdomności, rozumianego przeze mnie w dwojaki sposób. Bezdomność we współczesnym świecie nie wiąże się tylko z brakiem przestrzeni mieszkalnej, brakiem stałego punktu odniesienia, ale przede wszystkim z pewnym stanem zawieszenia – funkcjonowania pomiędzy realnym światem a otwartą przestrzenią, która niczego nie oczekuje i nie wymusza na użytkowniku, jest elementem tkanki miejskiej, którą odnajduję w wielu miejscach. (Agnieszka Rożnowska)

 

 

WYDARZENIA:

 

14–15.09 (sobota–niedziela), godz. 11.00–18.00

Weekend z wolnym wstępem na wystawy

 

27–29.09 (piątek–niedziela), godz. 11.00–18.00

„60+kultura” – weekend seniora

wstęp wolny na aktualne wystawy dla osób 60+

 

28.09 (sobota), godz. 12.00

„Hakujemy marki” – warsztaty rodzinne

prowadzenie: Paulina Broma

wstęp bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy: info@wozownia.pl lub 56 622 63 39

warsztaty skierowane do dzieci 7+ wraz z opiekunami

W czasie warsztatów tworzyć będziemy unikatowe znaki graficzne w formie szablonu, bazując przy tym na przerabianiu logotypów firm już istniejących na rynku (np. Adidas, Puma, Nike). Szukać będziemy ich nowego potencjału znaczeniowego, rodzącego się w momencie zmiany ich kontekstu, włączenia w inne konfiguracje, połączenia z tekstem itp. Każdy z uczestników stworzy swój własny znak-szablon, który będzie mógł nanieść na ubranie lub torbę. Zachęcać będziemy do użycia tekstyliów pochodzących ze zorganizowanej wcześniej zbiórki materiałów nadających się do powtórnego użycia i przerobienia, ale udostępnimy również pewną ilość nowych bawełnianych koszulek i toreb. Powstałe w czasie warsztatów szablony, posłużą również do stworzenia muralu – kolażu tagów uczestników zajęć, który powstanie na specjalnie przygotowanej przenośnej ściance. Warsztaty zamknie minisesja zdjęciowa w konwencji fotografii modowej, zrealizowana za pomocą aparatu natychmiastowego INSTAX.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach programu Mikrowsparcie.

 

29.09 (niedziela), godz. 12.00

Oprowadzanie po aktualnych wystawach

wstęp wolny

 

08.10 (wtorek), godz. 18.00

Rośliny, sztuka i queerowy feminizm – spotkanie z Lilianą Piskorską

wstęp wolny

Spotkanie dotyczyć będzie „strategii roślinnych” w twórczości Liliany Piskorskiej. Artystka opowie o swoich projektach, analizując je z perspektywy przyrodniczej, zastanawiając się równocześnie nad tym, jakie jest miejsce flory w queerowo-feministycznej praktyce artystycznej. Zapraszamy na pokaz i dyskusję nad pytaniem, czy skupiając się na tym, co roślinne, można dekonstruować hegemoniczne wizje świata. 

Liliana Piskorska (1988) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013), doktora sztuk pięknych (2017). W jej działaniach widoczna jest perspektywa feministyczno-queerowa, feministyczno-anarchistyczna i posthumanistyczna. Działa analitycznie, odnosząc się do kontekstu oraz specyfiki społeczno-kulturowego krajobrazu Polski. Jej prace pokazywane były na ponad 85 wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce i za granicą oraz w mediach (m.in. w TVP Kultura, Arte TV, CBS Canada). Finalistka Forecast Forum w Haus der Kulturen der Welt/Berlin (2017), nominowana do Spojrzeń 2019: Nagroda Deutsche Bank, laureatka nagrody publiczności Spojrzenia 2019.

Spotkanie zrealizowane w ramach Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury 2019.

 

12.10 (sobota), godz. 12.00

„oZNAKuj się” – warsztaty rodzinne

prowadzenie: Natalia Cieślak

wstęp bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy: info@wozownia.pl lub 56 622 63 39

warsztaty skierowane do dzieci 5+ wraz z opiekunami

Wstępem do warsztatów będzie przegląd logotypów / znaków różnych marek lub firm, połączony z omówieniem generowanych przez nie skojarzeń i ich ukrytej symboliki. Ważnym źródłem inspiracji do dalszych działań staną się również japońskie kamony – odpowiedniki europejskich herbów – które pełnią rolę identyfikatora określonej rodziny. Część warsztatowa opierać się będzie na projektowaniu przez uczestników symboli / znaków identyfikujących ich samych oraz członków ich rodziny. Wykorzystane zostaną one później do stworzenia przypinek, które z dumą będzie można nosić przypięte do ubrania lub plecaka.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach programu Mikrowsparcie.

 

 

11–13.10 (piątek–niedziela), godz. 11.00–18.00

Toruń za pół ceny

wstęp wolny na aktualne wystawy

 

20.10 (niedziela), godz. 12.00

Oprowadzanie po aktualnych wystawach

wstęp wolny

 

29.10 (wtorek), godz. 18.00

Niebo na ziemi? Współczesna architektura sakralna w Polsce – wykład dr Emilii Ziółkowskiej

wstęp wolny

Współczesna architektura sakralna, zwłaszcza w Polsce, często wzbudza kontrowersje lub po prostu uzasadniony śmiech. Z jednej strony powstają obiekty, które pod względem architektonicznym zasługują na szczególną pochwałę, z drugiej strony – nie brakuje świątyń pozbawionych wartości artystycznych. Jak zatem znaleźć nową formę dla zmieniającego się kościoła, aby obiekty kultu religijnego spełniały nie tylko swoje podstawowe funkcje, ale także wzbogacały przestrzeń publiczną? Czy do oceny obiektów sakralnych należy stosować te same kryteria, jak w przypadku innych realizacji architektonicznych? I wreszcie: jak polska architektura sakralna wypada na tle światowych tendencji? Wykład będzie również okazją do tego, aby przyjrzeć się toruńskim kościołom wzniesionym w ostatnich latach.

dr Emilia Ziółkowska – historyczka sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej główne zainteresowania to historia architektury nowoczesnej, przede wszystkim dziewiętnastowiecznej, a także społeczno-kulturowy wymiar architektury i urbanistyki.

Wykład z cyklu „Architektura w Wozowni” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

 

Share
wróć