Przemysław Obarski, TRN

11.06. – 27.06. 2010

Kurator wystawy: prof. Wiesław Smużny

 

Przemysław Obarski w 2002 ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, od 2007 roku jest pracownikiem Zakładu Plastyki Intermedialnej macierzystej uczelni, na stanowisku asystenta prowadzi zajęcia ze struktur wizualnych, intermediów i działań interdyscyplinarnych w pracowni ikonosfery.

 

(…) Przemysław Obarski używa w swoich pracach różnych archetypicznych znaków, a wśród nich swastyki, którą sobie szczególnie upodobał do wyrażania zbitki semiotyczno-symbolicznej w paraobrzędowych instalacjach intermedialnych z pogranicza i styku icon- i body-artu.

(…) Obarski jest mistrzem subtelnego, powietrznego poruszania przestrzeni symbolicznej. W niej to właśnie nawet historycznie obciążone znaki archetypiczne nabierają nowego blasku i lekkości. Zostają zawieszone w odniesieniu do doczesności i nabierają wymowy ponadczasowego trwania .(…)” – Wiesław Smużny (fragmenty, przedruk z csw.torun.pl)

 

TRN – pracujące obrazy (znaki, symbole) – fragmenty tekstu Przemysława Obarskiego

Twórczość moja krąży wokół znaków, które składają się w symboliczną wypowiedź. Często są to znaki wielokulturowe o znaczeniu ponadczasowym. Niekiedy tworzę własne przekazy, a innym razem są to niejako naturalne głosy odległej przeszłości.

Forma tychże znaków jest przeważnie niezmienna od tysiącleci, a jedynie czasami ich sens jest płynny, nie zawsze stabilny (tzn. zgodny z pierwotnym znaczeniem).

Symbolika moich prac nie jest związana z jakimkolwiek ruchem artystycznym. Pozostają one na uboczu spraw aktualnych, tzn. nie są inspirowane problematyką współczesną. Jedyne co może łączyć prastare idee z naszymi czasami to forma wypowiedzi: technika, środki artystyczne.

(…)

Wykorzystywane przeze mnie mitologiczne znaki są tzw. “obrazami stworzonymi przez boga”. “Święte symbole przywołują porządek kosmiczny, porządek rzeczy czy ostateczną naturę zjawisk”. Daty ich powstania nie są precyzyjne. Prawdopodobnie tkwią na drodze osi świata zawieszone w czasie od zawsze.

 

Realizacja TRN (Torn/Thorn/Toruń) poświęcona runom zawierającym m. in. znaczenie solarne: fehu, thurisaz, ansuz, kenaz, sowelu, tiwaz (pod przewodnictwem runy thurisaz).

Share
wróć