Roman Rutkowski – Przestrzeń architektoniczna w pracach artystycznych XX i początku XXI wieku.

7 marca (poniedziałek) 2011 roku, o godz. 17

Toruń, ul. Ducha Św. 6

w s t ę p   w o l n y

 Wykład poświęcony rozważaniom na temat przestrzeni architektonicznej, która jest ograniczona mnóstwem przepisów i o przestrzeni (para)architektonicznej kreowanej przez artystów, której te ograniczenia nie dotyczą, a jedynymi przeszkodami mogą być wyobraźnia i budżet. Roman Rutkowski podejmie obecny w sztuce współczesnej problem dekonstrukcji, konstrukcji i rekonstrukcji przestrzeni.

 

dr Roman Rutkowski, architekt, absolwent (dyplom w 1996, doktorat w 2005), a obecnie pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Właściciel wrocławskiej pracowni Roman Rutkowski Architekci. Uczestnik wielu warsztatów i konferencji, laureat kilkunastu konkursów architektonicznych. Krytyk architektury piszący do pism krajowych i zagranicznych, przede wszystkim do A10 – new European architecture. Wiceprezes SARP O/Wrocław.

 _________________________________________________________________________________

 

„A  R  C  H  I  T  E  K  T  U  R  A     W     W  O  Z  O  W  N  I”

autorka projektu: Teresa Dudzińska (teressad@wp.pl)

wróć