Spotkanie z kolektywem „Centrum światów jest tutaj”

 

24.03 (piątek) w ramach wernisażu wystawy “Przewrót” zapraszamy na spotkanie z kolektywem „Centrum światów jest tutaj”

otwarcie wystawy: 18.00

spotkanie: 19.00

wstęp wolny

Centrum światów jest tutaj” to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt realizowany w przestrzeni Przemyśla. Punktem wyjścia tych działań jest miasto leżące obecnie przy granicy polsko-ukraińskiej, a na przełomie XIX i XX w. funkcjonujące pomiędzy dwoma silnymi ośrodkami kulturalnymi: Krakowem i Lwowem. Twórcy projektu odwołują się do historycznej wielokulturowości miasta (30% jego mieszkańców stanowili Żydzi, ok. 16% Ukraińcy).

Przemyśl jest miastem zwróconym ku przeszłości – mitologizuje się tu czasy minionej świetności, która przypadła na przełom XIX i XX w. Jest to historia militarna, opowiadana z perspektywy mężczyzn, w której szczególną rolę odgrywa twierdza Przemyśl. W projekcie „Centrum światów jest tutaj” zainteresowanie skoncentrowane jest na perspektywie ludności cywilnej, kobiet i mniejszości. Ważna jest także teraźniejszość. Od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę dla tysięcy osób uciekających przed śmiertelnym zagrożeniem Przemyśl był pierwszym bezpiecznym przystankiem. Atmosfera życzliwości, współczucie i chęć niesienia pomocy współistnieją jednak z obawą przed jej ekonomicznymi konsekwencjami; ciągle powracają też historyczne resentymenty. Przygraniczne położenie Przemyśla budzi wśród sporej części mieszkańców wiele niepokoju.

Już po raz piąty zaproszeni do udziału w projekcie artystki i artyści, aktywistki i naukowcy podejmują temat przewodni edycji. W tym roku są to: CELEBRACJE – państwowe, narodowe, alternatywne. Uwaga skupia się na stanie odświętnej, odmienionej atmosfery, jej znaczeniu dla tożsamości prywatnej i zbiorowej. Na byciu razem – w przestrzeni publicznej czy też w atmosferze własnego, prywatnego święta, które sprawia, że widzimy otoczenie w zupełnie innym świetle.

Całość projektu realizowana jest w ciągu dwóch dni, na które składają się wystąpienia, performanse oraz efemeryczna wystawa prezentowana podczas oprowadzania kuratorskiego. Działania zamykają się w obrębie Rynku, ważnymi punktami są: dawna kamienica Gizowskiego (Rynek 26), kawiarnia/księgarnia Libera, Dom Ukraiński, ulica Kościuszki. Każde z tych miejsc odnosi się do skomplikowanej historii miasta.

Zespół kuratorski:

Lila Kalinowska – artystka, działaczka społeczna, przemyślanka, doktorantka na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Paweł Korbus – artysta wizualny, performer, twórca wideo i instalacji, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwent edukacji artystycznej w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Współtworzył Teatr Chorea. Współpracował z Nettheatre, Earthfall Dance, Maat Project i in. Współtworzy międzynarodowe kolektywy Dystopic Symptoms PL/D/Tr oraz Antakya Performative Collective PL/TR. Stypendysta Visegrad Artist Residency Program 2016 i prezydenta miasta Lublina 2017, 2021. Prowadzi interdyscyplinarną działalność edukacyjną, w ramach której łączy techniki pracy z ciałem, głosem i techniki sztuk wizualnych.

Jadwiga Sawicka – artystka, nauczycielka akademicka (Instytut Sztuk Pięknych UR). Tworzy obrazy, fotografie, obiekty, instalacje tekstowe, również w przestrzeni publicznej. Brała udział w licznych wystawach problemowych w kraju i prezentacjach polskiej sztuki za granicą. Realizacje w przestrzeni miejskiej w Krakowie, Warszawie, Toruniu, Lublinie, Tarnowie, Białymstoku, Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Kijowie i Odessie. Kuratorka wystaw o interdyscyplinarnym charakterze, m.in., „Nowe ilustracje” w Galerii Arsenał w Białymstoku (z Magdaleną Godlewską w 2016), „Życie. Instrukcja” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie w 2017 roku, „Krzyczałem, a kiedy krzyczałem pękały rzeczy cenne” w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2018 roku i „Miasto marzeń” w BWA Krosno w 2022 roku.

wróć