Stano Masar / Overpressure of Being

09. 04. 2010, 18.00

wystawa czynna do 3.05.2010
 

Projekt Dotykać bardzo proszę ma na celu prezentację działalności współcześnie tworzących artystów, dla których wykorzystanie zmysłu dotyku do komunikacji sensów zdaje się być szczególnie istotne. Stano Masár zaprezentuje w Wozowni instalację Overpressure of Being. Realizowane od 2008 roku przedsięwzięcie składa się z wielu niezależnych od siebie obiektów. Kluczowy element każdego z nich stanowią hiperrealistycznie odtworzone palce, zakleszczone w różnego rodzaju otworach: gniazdkach elektrycznych, wtyczkach, syfonach, kratkach wentylacyjnych, zamkach. Przyglądanie się im przynosi ambiwalentne odczucia – z jednej strony kreuje wyobrażenie własnego ciała jako „miękkiego”, bezbronnego, nieustannie narażonego na obrażenia. Dotykanie – jedna z podstawowych czynność poznawczych – jawi się tu jako obarczone ryzykiem, którego nie ponosi się pozostając na płaszczyźnie oglądu. Z drugiej strony absurdalna makabryczność zaaranżowanych przez artystę sytuacji jest zabawna, mieści się ona w kategorii czarnego humoru.

Stano Masár

Urodzony w 1971 roku. Ukończył malarstwo na Univerzita Komenského w Bratysławie. Tworzy instalacje, obiekty, malarstwo i video. Posługuje się technikami konceptualnymi wystawiając na próbę potoczne wyobrażenia rzeczy i relacji między nimi. Częstym tematem jego prac jest funkcjonowanie dzieł sztuki w kontekście instytucjonalnym i wędrówka w czasie motywów i idei artystycznych.

wróć