Sylwia Jakubowska: współistnienie

 07. 05 – 23. 05. 2010

 

Artystka prezentuje w Wozowni kilka swoich prac, które zaaranżowane w sposób adekwatny do przestrzeni galerii tworzą jedną całość, kreują jedną opowieść o kształtowaniu tożsamości, zbieraniu doświadczeń, nakładaniu masek. Elementem ogniskującym poszczególne wątki tej opowieści jest przezroczysta, wykonana z żywicy figurka dziecka. Artystka materializuje w niej własne wyobrażenie tabula rasa. Pozostałe wystawione prace skonstruowane są z elementów, w które człowiek „obrasta” z czasem – ubrania, przedmioty, tak samo jak „obrasta” w doświadczenia.

Tytułowe Współistnienie to zniekształcone, pozbawione indywidualności kukły wytworzone z wypchanych ubrań. Również ułożona na tapczanie Kołdra skonstruowana została z pozszywanych ze sobą ubrań, tworząc wrażenie amorficznej masy połączonych ze sobą ciał. Na realizację Rodzinne składają się podniszczone, zużyte, ziejące smutkiem, lalki. Ekspozycję dopełnia dziecięce łóżeczko z lustrem umieszczonym na dnie.

Sylwia Jakubowska generuje poprzez swoje prace krytykę kultury – kształtowanie osobowości, wypełnianie świadomości treścią kulturową jest naznaczone porażką, prowadzi do pewnego rodzaju kalectwa, zarówno w sferze życia wewnętrznego, jak i w obszarze komunikacji międzyludzkiej. Zakodowany w przezroczystej figurce dziecka „stan niewinności” jawi się w kontekście pozostałych prac jako raj utracony.

 

Sylwia Jakubowska

Urodziła się w Lublinie. W 2001 roku ukończyła ASP w Gdańsku, gdzie obecnie jest asystentką w pracowni prof. Katarzyny Józefowicz. Jej artystyczne zainteresowania oscylują wokół problematyki związanej z relacjami międzyludzkimi i rodzinnymi. Perspektywa osobista stanowi punkt wyjścia do mówienia o kwestiach bardziej uniwersalnych. Źródłem inspiracji jest szara rzeczywistość, dlatego też artystka wykorzystuje w swojej twórczości „odpadki codzienności” – stare szmaty, przybrudzoną pościel, zużyte ubrania.

wróć