Sztuka w świecie podziałów II – Mit tęczowego społeczeństwa (RPA) z udziałem dr hab. Anety Pawłowskiej (UŁ)

Spotkanie w ramach projektu AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA, poświęcone będzie współczesnej sztuce wieloetnicznego społeczeństwa w Republice Południowej Afryki, nazwanego przez Nelsona Mandelę „Tęczowym Narodem”, problemowi rasizmu, podziałów społecznych, postkolonialnej i postaparthaidowskiej historii, która znajdują swój oddźwięk w sztuce.
Prowadzenie: Małgorzata Baka-Theis

17.12.2015 (czwartek), godz. 17:00
WSTĘP WOLNY

DR HAB. ANETA PAWŁOWSKA – Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku obroniła na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr.hab. Wandy Nowakowskiej, dotyczącą Stowarzyszenia Artystów Warszawskich Pro Arte – uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie związana z Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat zajmuje się sztuką południowoafrykańską, na temat której publikowała liczne artykuły. Jest autorką książki Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych” (2013).

Autorski projekt AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Małgorzaty Baka-Theis, historyczki sztuki i muzeolożki z UMK, jest cyklem spotkań i warsztatów mających na celu zapoznanie społeczności lokalnej z współczesnymi zjawiskami w sztuce afrykańskiej, dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu i równości płciowej. Poprzez twórcze działania, warsztaty i prelekcje podjęta zostanie próba przełamania stereotypów, które utrwaliły wyobrażenia o Afryce jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej. Projekt skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób dorosłych, nauczycieli i seniorów.
http://sztukaafryki.umk.pl/?page_id=94
„Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność obywatelska”

Share
wróć