Szymon Piotr Kubiak – MEDYCYNA I WŁADZA

ARCHITEKTURA W WOZOWNI/ autorka projektu:  Teresa Dudzińska

Szymon Piotr Kubiak/ wykład

MEDYCYNA  I WŁADZA

Architektura wielkopolskich sanatoriów przeciwgruźliczych w latach

1900 – 1939 oraz nieznany projekt Macieja Nowickiego

22 listopada (poniedziałek) 2010, godz. 17

 

„Wykład przybliży historię powstania i rozbudowy najważniejszych publicznych sanatoriów przeciwgruźliczych Prowincji Poznańskiej / Województwa Wielkopolskiego w latach 1900-1939. Okres ten, zapoczątkowany powołaniem regionalnego Towarzystwa dla Zwalczania Gruźlicy i zakończony wybuchem II wojny światowej, naznaczyły idee reform społecznych i architektonicznych, a także ich polityczne uwikłanie. Zależności te ujawniły się z niesłychaną ostrością właśnie na opisywanym terenie, będącym areną dla szowinistycznych działań pruskiego Kulturkampfu, przechodzącym w 1919 roku zasadnicze zmiany przynależności państwowej, a następnie borykającym się w latach 30. z postępującym uzależnieniem od polskich władz centralnych. Opis dziejów kilku wielkopolskich założeń leczniczych wtedy powstałych stanowić będzie tło do analizy gmachu sanatorium dziecięcego w podpoznańskim Kiekrzu, którego projekt rozbudowy stworzył w końcu lat 30. Maciej Nowicki. Rok 2010 stwarza szczególną okazję do przybliżenia jego sylwetki w nowym świetle, bowiem przedwcześnie zmarły, a mimo to najsłynniejszy polski architekt XX wieku, obchodziłby obecnie 100. rocznicę urodzin.” (Szymon Piotr Kubiak)

 

Dr Szymon Piotr Kubiak

Szymon Piotr Kubiak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od maja 2010 pracownikiem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historyk sztuki, krytyk architektury, specjalizujący się w tematyce związanej z zagadnieniami z dziedziny historii nowoczesnej architektury i designu niemieckojęzycznego kręgu kulturowego.

wróć