Tadeusz Żaczek, Rzeczywistość i niezwykłość polskiego prawosławia. Fotografie z lat 1987-2010.

Kurator Krzysztof Jurecki

18.02. – 13.03. 2011

 Niespotykaną wartością dokonań Żaczka jest niezwykle wszechstronna i dogłębna dokumentacja, która pokazuje najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Jordanu oraz uroczystości i życie prawosławnej społeczności, w tym msze, pielgrzymki, śluby, pogrzeby, czy postrzyżyny mnichów w klasztorze w Jabłecznej.

 

Prawosławie w tej idealizującej i realistycznej interpretacji jawi się jako religia optymistyczna i żywa, w której skromność chat i ludzi z Podlasia sąsiaduje z dostojeństwem mszy i otwartością mnichów z klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Właśnie sugestywne i symboliczne zdjęcia z Jabłecznej, jak i radosne pielgrzymki są centralną częścią monumentalnego projektu Żaczka.

 

W XXI wieku nastąpiła swoista moda na fotografowanie innych wyznań religijnych w Polsce, w tym prawosławia. Wśród najważniejszych fotografów w tym zakresie oprócz Żaczka można wymienić: Marka Doleckiego, Grzegorza Dąbrowskiego, Piotra Szymona, Andrzeja Kramarza.

 

W przypadku zdjęć Żaczka nie możemy jednak mówić o modzie, raczej o pasji, której celem jest zrozumienie i pokazanie fenomenu prostoty, otwartości i mistycyzmu prawosławia. Ten monumentalny projekt ciągle rozwija się, jest otwarty. I na tym także polega jego niekwestionowana wartość artystyczna, ale i historyczna. Na wystawie oglądamy prawosławie w zarysowanej perspektywie czasowej, od lat 80. XX wieku, ale istota prawosławia znajduje się poza czasem historycznym.

 

Autor jest członkiem ZPAF-u mieszkającym w Białej Podlaskiej. Od lat 80. XX wieku interesuje się dokumentowaniem polskiego prawosławia. Jest to dla niego najważniejszy aspekt twórczości, która sięga do tradycji polskiego piktorializmu z okresu międzywojennego oraz niektórych aspektów tzw. „fotografii socjologicznej” z końca lat 70. i początku 80. (np. Zofia Rydet). 

 

Kurator: Krzysztof Jurecki

http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=2298&id=8

wróć