Tomáš Džadoň – Deadline

22. 06. 2012, godz. 18.00

wystawa czynna do 22. 07. 2012
Wystawa Tomáša Džadoňa to kolejna odsłona cyklu Wielkie mi rzeczy! skupionego na miniaturyzacji i redukcji w sztuce. Artysta w swoich pracach przywołuje struktury architektoniczne z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego i społecznej funkcji. Jednym z najczęściej podejmowanych przez Džadoňa tematów jest architektoniczne dziedzictwo komunizmu i jego miejsce we współczesności. W projekcie przygotowanym dla Wozowni analizuje on czynniki łączące biurokratyczne formy graficzne i układy przestrzenne związane z architekturą dyscypliny, wskazując powiązania pomiędzy różnymi zakresami organizacji życia społecznego.
Tomáš Džadoň urodził się w 1981 roku w Popradzie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Pradze, doktorat obronił w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Bratysławie. Kluczowym dla jego pracy artystycznej pojęciem jest tradycja oraz jej transformacje z upływem czasu.
Tomaš Džadoň  zrealizował projekt w ramach rezydencji w A-I-R Laboratory, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie dzięki wsparciu Visegrad Fund oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
Share
wróć