Tomasz Malec – Opera

Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie / kuratorka: Maria Niemyjska

11.10. – 17.11

 

W pracy Opera artysta inicjuje eksperyment bazujący na języku obozowym. Wyrażenie lagerszpracha określa wszystkie zjawiska językowe wytworzone w obozowej społeczności, system porozumiewania się wielojęzycznej, odosobnionej grupy, egzystującej w nieludzkich warunkach. Do realizacji artystycznej wybrane zostało kilkanaście słów z tego zasobu.
Projekt składa się z kilkunastu modułów audiowizualnych, każdy złożony z dwóch elementów: projekt logotypu wybranego słowa ze słownika lagrowego (odbitka graficzna wykonana w technice litografii) oraz zmodyfikowanego znaczenia tego słowa dobiegającego z głośnika. Dźwięk uruchamiany jest za pomocą czujnika ruchu, kiedy widz przechodzi obok modułu. Odbiorca swoją fizyczną obecnością uaktywnia narzędzie, pozbawiając artystę kontroli nad nim. Poruszająca się osoba przywołuje całą wielość warstw dźwiękowych nakładających się na siebie, próbując stworzyć z wielu słów o różnej etymologii jednolity kod – może nową „stadtszprachę” – niedbałą, niezrozumiałą, zmienną, nietrwałą, iluzoryczną jak dzisiejszy język.
Tomasz Malec jest pomysłodawcą Domowej Inicjatywy Artystycznej, jednym z twórców Pawilonu Stabilnej Formy – nieformalnego kolektywu artystycznego. Zajmuje się litografią oraz tworzy instalacje site specific. W swoich pracach często nawiązuje do problemu eksterminacji Żydów, uprzedzeń na tle narodowościowym i religijnym. Jest zainteresowany znakiem, słowem, wierszem, tym, co wydarza się w ich obrębie i między nimi.
Share
wróć