Urszula Ślusarczyk: „Fragmenty wertykalne”Urszula Ślusarczyk: “Vertical Fragments”

 

Urszula Ślusarczyk: „Fragmenty wertykalne”

12.01 – 18.02.2018

otwarcie wystawy: 12.01 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

 

Twórczość Urszuli Ślusarczyk od kilkunastu lat rozwija się w oparciu o powtarzające się motywy i koncentruje wokół kwestii, takich jak m.in. natura medium malarskiego. Płaskość i „(nie)przezroczystość” obrazu jest dla artystki punktem wyjścia do jego dekonstrukcji, a redukcja stosowanych przez nią środków sprzyja konstytuowaniu się w jej malarstwie nowego wymiaru przestrzeni. W tekście do katalogu wystawy Fragmenty wertykalne” Roman Lewandowski pisze: „Sądząc po prezentacjach prac artystki na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, (…) twórczość artystyczna Urszuli Ślusarczyk jest – w moim przeświadczeniu – czynieniem widzialnym tego, co niewidzialne, próbą nadania transparentności czy wręcz przeniknięcia w to, co we współczesnym malarstwie jest najbardziej oporne i nieprzezroczyste – w medium obrazu”.

„Prezentowany przeze mnie zestaw prac stanowi efekt próby pogodzenia ze sobą (…) elementu racjonalnego z duchowym – deklaruje sama artystka. – Forma jest (…) usytuowana na styku tego, co realistyczne i abstrakcyjne i stanowi próbę przełamywania dychotomii i poszukiwania zagubionego poczucia jedności i pełni. Przestrzeń obrazu to przede wszystkim przestrzeń ciszy, która staje się okazją do swego rodzaju »uobecnienia sensu«. Ten rodzaj postawy twórczej zorientowany jest na rozpoznanie natury ludzkiej, w całej jej złożoności. Integralny sposób postrzegania człowieka wraz z jego potrzebami, również takimi, jak odnajdywanie ładu i poczucia sensu, dokonuje się w odniesieniu do osi czasu, co znajduje wyraz w wertykalnych kompozycjach prac”.

 

Urszula Ślusarczyk urodzona w 1968 roku. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor ds. artystycznych i naukowych Instytutu Sztuk Pięknych UJK oraz Kierownik studiów doktoranckich. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorka konferencji i wystaw problemowych. Autorka ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

 

 

Urszula Ślusarczyk: “Vertical Fragments”

12.01 – 18.02.2018

exhibition opening: 12.01 (Friday), 6 PM / admission free

 

The series of works that I exhibit is an effect of an attempt to reconcile the rational and the spiritual elements in a creative process. I could call the road toward the form a sort of a “matter memory”, as it unfolds via references to a kind of material elements; at the same time, it is usually a specific record of time made in the matter’s structure together with a certain margin of ambiguity, so as the whole would allow some open space for the imagination. The form is thus situated at the junction of what is realistic and what is abstract, and is an attempt to overcome this dichotomy in the search for the lost sense of unity and totality. The space of a painting is first and foremost the space of silence, which becomes an opportunity to “make sense present” in a way.

This kind of creative attitude is oriented toward recognizing human nature in all its complexity. The integral way of perceiving human beings and their needs, also such as finding order or sense, is dependent on a timeline, which is expressed in the vertical orientation of the works.

Urszula Ślusarczyk

 

wróć