Weronika Wrzosek: “#selfie”

 

Weronika Wrzosek  (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Tytuł: #selfie

Technika: instalacja – dokumentacja fotograficzna, 5 fotografii 20 cm x 30 cm, rysunek na blasze

 

Codziennie miliony selfie trafiają do cyberprzestrzeni.  Z każdą sekundą starsze zdjęcia zanikają na tle nowych w internetowym śmietniku. Machina napędzana potrzebą nowości nie zatrzymuje się.  Instalacja „#selfie” wykorzystuje internetowe autoportrety, które zostały zmodyfikowane  i przeniesione na język rysunku. Wykonano je na starej, rdzewiejącej blasze przy użyciu tuszu wykorzystywanego do tworzenia zmywalnych, nietrwałych tatuaży. Rysunki pozostawiono w miejscach nasiąkniętych destrukcją, wśród niepotrzebnych już przedmiotów. Instalacja „ #selfie” jest chwilowym sposobem zmaterializowania elementów zaczerpniętych ze świata wirtualnego, a jednocześnie symbolizuje jego niestabilność, jak również szybką dezaktualizację treści w nim zawartych.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Weronika Wrzosek  (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Title: #selfie

Technique: photographic documentation, 5 photos 20 cm x 30 cm, drawing on a tin

 

Every day, millions of selfsame people go into cyberspace.  Every second, older photos disappear against the background of new ones in the Internet dump. The machine driven by the need for novelty does not stop.  The installation #selfie uses online self-portraits, which have been modified and transferred to the language of the drawing. They were made on an old, rusty sheet using ink used to create washable, perishable tattoos. The drawings were left in places soaked in destruction, among unnecessary objects. The installation #selfie is a temporary way of materializing the elements taken from the virtual world, and at the same time it symbolizes its instability, as well as the quick obsolescence of its content.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć