Wolha Prankiewicz: “Miasto śpi”Wolha Prankiewicz: “Town Is Sleeping”

 

Wolha Prankiewicz (Petersburska Akademia Sztuki i Przemysłu, Rosja)

Tytuł: Miasto śpi

Technika: rysunek, paper, długopis żelowy, tusz, 21 cm x 30 cm

 

„Pseudotechniczne” rysunki bloków łączą skrupulatność wykonania z pewną absurdalnością. Rysunek techniczny ma odpowiadać rzeczywistości i pomagać w jej kreowaniu. W moich rysunkach bloki nie mają tylnej części – za fasadami jest pustka. Coraz częściej jesteśmy otaczani przez makiety i dekoracje. Poprzez rysunki chciałam pokazać rozczarowanie brakiem realnego wymiaru nagłówków i jaskrawych fotosprawozdań, które atakują nas w świecie wirtualnym.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Wolha Prankiewicz (Petersburska Akademia Sztuki i Przemysłu, Rosja)

Title: Town Is Sleeping

Technique: drawing, paper, gel pen, ink, 21 cm x 30 cm

 

“Pseudo-technical” block drawings combine meticulous execution with some absurdity. The technical drawing is supposed to correspond to reality and help to create it, in my drawings the blocks do not have a void behind the facades. More and more often we are surrounded by models and decorations. Through my drawings I wanted to show the enchantment with the lack of a real dimension behind the headlines and the bright photo reports that attack us in the virtual world.

 

 

Share
wróć