Wro Expanded Tour , 16-17 Listopada 2010

Wprowadzenie do Ukrytej Dekady. Polska Sztuka Wideo 1985 -1995

 

16 listopada : Piotr Krajewski, godzina 18:00

 

Ukryta Dekada prezentuje twórczość z lat 1985-1995, wydobywając ze swoistego ukrycia ten przełomowy dla kształtowania się dzisiejszej sztuki okres. Jest to dekada niezwykłego rozwoju, obrazy stworzone w połowie lat 80., techniką elektroniczną bardzo wówczas niedoskonałą, pełną specyficznych zakłóceń, oddalają tę epokę w czasy wizualnie prehistoryczne. Paradoksalnie ta niedoskonałość techniczna przynosi zaskakująco celną obrazową reprezentację owej epoki, jej krępującą anachroniczność, namiastkowy, budzący ogólny sprzeciw charakter. To swoiste zahibernowanie epoki po stanie wojennym, jej cywilizacyjne wycofanie zapis wideo oddaje jeszcze ostrzej niż ówczesna fotografia. Znajduje to zaskakujący wizualny wyraz w prezentowanych na wystawie pracach z lat 80., w których awangardowe praktyki artystów mieszają się z wyraźnie zacofaną codziennością. Z tej estetyki wyłamują się realizacje powstałe bliżej połowy lat 90., zapowiadające współczesny charakter nowych mediów. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane prace następujących artystów:

Jacek Niegoda, Anna Janczyszyn, Wojciech Zamiara, Wspólnota Leeeżeć, Witold Krymarys, Piotr Bikont, Jan Brzuszek, Piotr Wyrzykowski, Władysław Kaźmierczak, Krzysztof Skarbek, Wojciech M. Wójcik, Jacek Szleszyński 4, Two Snakes, Adam Abel, Jarosław Kapuściński, Jerzy Truszkowski i oczywiście Marek Wasilewski

 

 

17 listopada: spotkanie z Markiem Wasilewskim i Wojciechem Zamiarą, godzina 18:00

 

Marek Wasilewski

Urodzony w 1968 r., w 1993 r. ukończył PWSSP w Poznaniu, a następnie w 1998 r. Central Saint Martins College of Art&Design w Londynie. Był stypendystą British Council, Fundacji Fulbrighta i Kościuszko Foundation. Profesor Uniwersytecie3 Artystycznym w Poznaniu, gdzie od 2000 r. kieruje Pracownią Wideo w Katedrze Intermediów na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Jest autorem tekstów o sztuce i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Czas Kultury”. Jego twórczość koncentruje się przede wszystkim na realizacjach wideo. Prace Wasilewskiego prezentowane były m.in. w Central Saint Martins College of Art&Design w Londynie, Octagon Gallery w Ipswich, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, podczas Ostranenie Video Art Festiwal w Bauhaus Dessau i Biennale Sztuki Mediów WRO.

 

Wojciech Zamiara

Urodzony w 1960 r. w Toruniu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom w Pracowni Grafiki prof. Cypriana Kościelniaka. Współtworzył bydgoską Galerię Wieża Ciśnień, prowadził także galerię w klubie „Mózg”. Zajmuje się tworzeniem instalacji multimedialnych, performance oraz sztuką wideo. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Specjalności i Specjalizacji na Wydziale Rzeźby gdańskiej ASP.

/wstęp wolny/

Share
wróć