WRZESIEŃ W WOZOWNI

 

WYSTAWY

 

Pożegnanie z wystawami:

 

/ Bartek Jarmoliński: „Trzewna materialność” / górna sala

do 03.09.2023

kuratorka: Marta Smolińska

 

/ Martyna Jastrzębska: „Miś i Dziewczyna” / półpiętro

do 03.09.2023

kuratorka: Katarzyna Lewandowska

 

Nowe wystawy:

 

/ Justyna Olszewska: „Moon Landing” / dolna sala

11.09–5.11.2023

otwarcie wystawy: 11.09 (poniedziałek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kuratorka: Joanna Gwiazda

Lądowanie na Księżycu było bez wątpienia momentem przełomowym w historii ludzkości. Ikoniczne pierwsze kroki postawione na powierzchni Srebrnego Globu 20 lipca 1969 roku przez Neila Armstronga i Buzza Aldrina były czymś więcej niż tylko wielkim skokiem dla ludzkości. Był to moment, który zmienił nasze postrzeganie kosmosu i przyniósł ogromne zmiany w różnych aspektach życia człowieka. Doświadczenie to nie tylko rozszerzyło horyzonty poznania poza Ziemię, ale także wywołało serię zmian, które wciąż kształtują nasz świat: od postępu naukowego i innowacji technologicznych, przez głębsze zrozumienie naszej planety i naszego miejsca we Wszechświecie, aż po kulturę popularną. Stało się ono symbolem ludzkiej ambicji i wytrwałości, pojawiającym się m.in. w licznych dziełach artystycznych, a eksploracja kosmosu stała się powracającym motywem, odzwierciedlającym ciekawość człowieka.

Obecnie żyjemy w czasach, w których zainteresowanie naszym naturalnym satelitą powraca. Jesteśmy świadkami kolejnego niezwykłego wydarzenia, jakim jest misja Artemis. Celem tego programu jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc – w tym pierwszej kobiety – oraz założenie tam bazy. Misja Artemis jawi się jako kolejny wielki krok w eksploracji kosmosu i poszerzaniu naszej wiedzy o Księżycu, jak również jako przygotowanie do jeszcze bardziej ambitnych wyzwań, jakie przyszłość stawia przed nami w badaniu kosmosu. To moment, który z pewnością będzie inspirował i fascynował kolejne pokolenia badaczy, naukowców i entuzjastów kosmosu na całym świecie.

Wystawa Moon Landing ma przybliżyć niezwykłe ciało niebieskie, jakim jest Księżyc; ma inspirować oraz zachęcić do spojrzenia w górę i własnych eksploracji. Na ekspozycji znajdziecie m.in. unikatowy 4-metrowy model Księżyca, który został wykonany w oparciu o fotografie, pochodzące z amerykańskiej sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) oraz archiwa i obiekty związane z naszym satelitą.

Justyna Olszewska – magister sztuki, studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM w dyscyplinie astronomia. Prowadzi astrowarsztaty i -wykłady, tworzy prace nawiązujące do ekologii. Obecnie w swojej twórczości artystycznej zajmuje się działaniami mającymi na celu zwrócenie uwagi na postępujący problem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem, a co za tym idzie – utraty dziedzictwa naturalnego, jakim jest niebo pełne gwiazd. Wspólnie z trójką przyjaciół tworzy edukacyjny kolektyw Good Night, a także popularnonaukowy podcast Good Night Podcast dostępny na platformie Spotify.

Wystawa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz wpisana w program wydarzeń towarzyszących XLI Zjazdowi PTA, odbywającemu się w Toruniu w dn. 11–15.09.2023.

Prezentowany na wystawie model Księżyca zrealizowany został przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

 

/ Energia Kosmosu, rytmy natury – wystawa grafik z kolekcji Wozowni / górna sala

11.09–08.10.2023

otwarcie wystawy: 11.09 (poniedziałek), godz. 18.00 / wstęp wolny

artyści / artystki: Getulio Alviani, Marek Basiul, Stanisław Borysowski, Zygmunt Czyż, Józef Drążkiewicz, Ryszard Gieryszewski, Jerzy Grabowski, Izolda Kotlarczyk, Zygmunt Kotlarczyk, Danuta Kołwzan-Nowicka, Hieronim Kozłowski, Anna Krukowska, Ryszard Krzywka, Jan Leśniak, Zdzisław Mackiewicz, Lucjan Mianowski, Jan Pamuła, Maria Pawłowska, Andrzej Pietsch, Edmund Piotrowicz, Mirosław Piotrowski, Henryk Płóciennik, Michał Rygielski, Joel Stein, Marcin Surzycki, Aleksandra Telka-Budka, Jerzy Treliński, Katarzyna Tretyn, Maria Wąsowska, Krzysztof Wyzner

kuratorki: Natalia Cieślak, Joanna Gwiazda

Niebo to arena nieustannie rozgrywającego się fascynującego spektaklu. Obserwujemy na nim dynamikę poruszanych powiewami wiatru koron drzew, taniec ptaków w locie, metamorfozy chmur i obłoków, ale też całe spektrum zjawisk astronomicznych i zmian położenia ciał niebieskich. Pojawianie się i znikanie na firmamencie gwiazd zwiastuje zmianę pór dnia. Symptomem korelacji między ciałami niebieskimi są też inne rytmiczne fenomeny przejawiające się w naturze. Przykład stanowią chociażby pływy morskie, wywołane oddziaływaniem grawitacyjnym między Ziemią, Słońcem i Księżycem.

Związki między Kosmosem a przyrodą to niewyczerpalne źródło motywów do opracowania dla artystek i artystów. Wystawa Energia Kosmosu, rytmy natury odzwierciedla różnorodność twórczych postaw w odniesieniu do problemu relacji pozaziemskie – ziemskie. Dwie z nich wydają się jednak dominujące. Jedna – to ściśle scjentystyczna fascynacja dociekaniami przedstawicieli nauk ścisłych, za drugą stoi z kolei chęć impresyjnej notacji osobistych wrażeń wynikających z kontaktu z naturą. Niektóre z prezentowanych prac zdradzają bezpośrednią inspirację astronomią, fizyką i naukami pokrewnymi, inne – wynikają z subiektywnej obserwacji przyrody i cyklicznych zjawisk w niej zachodzących. Niezależnie jednak od tendencji, w stronę której składnia się artystka czy artysta, bliski jest jej / mu namysł nad zagadnieniem formy i koloru, ale także refleksja nad tak abstrakcyjnymi pojęciami, jak przestrzeń czy światło.

Zgromadzone prace, pochodzące z przepastnych zbiorów graficznych Galerii Sztuki Wozownia, tworzą mieniącą się rozmaitymi odcieniami kalejdoskopową opowieść wyrażoną językiem abstrakcji i geometrii, realizmu i symbolu. Na wystawie pokazywanych jest ponad 60 realizacji czołowych polskich graficzek i grafików II połowy XX i początków XXI wieku, wśród których wymienić można m.in. Ryszarda Gieryszewskiego, Jerzego Grabowskiego, Lucjana Mianowskiego czy Jana Pamułę. Warto dodać, że wiele / wielu spośród nich na trwałe związało swoje losy z Toruniem, jak Stanisław Borysowski, Zygmunt Kotlarczyk, Ryszard Krzywka czy Maria Wąsowska.

 

/ Katarzyna Tereszkiewicz: „Tożsamość miejsca” / półpiętro

11.09–22.10.2023

otwarcie wystawy: 11.09 (poniedziałek), godz. 18.00 / wstęp wolny

W swoich pracach badam tożsamość wybranych przeze mnie miejsc, charakterystycznych dla danego regionu, miasta czy kraju, lecz nie ze względu na swoją atrakcyjność wizualną, lecz wręcz przeciwnie – ze względu na swoją powszechność. Za pomocą różnych technik graficznych oraz fotografii dokumentuję znajdujące się w tych miejscach elementy, takie jak odpady, śmieci, naturalne struktury, które tworzyć będą swoistą tożsamość danego obszaru. Chcę za pomocą moich prac zwrócić uwagę na to, co nas otacza, a czego tak naprawdę nie znamy. Powszedni dla nas krajobraz kryje w sobie wiele historii, których nie zauważamy. Chcę, aby udokumentowane przeze mnie elementy świadczyły o jakimś zdarzeniu, człowieku, z którym miały kontakt, i tworzyły samodzielne opowieści, których będę narratorem. W ten sposób pragnę stworzyć kilka cykli, które będą charakteryzowały wybrane tereny. Wykonane przeze mnie badania dadzą możliwość nowej, unikalnej interpretacji tematu związanego z tożsamością zarówno miejsc, jak i nas samych. Analiza ta stworzy nowe pola do polemiki wokół tego, co nas definiuje jako człowieka, jaki ślad po sobie pozostawiamy i jak to nas wiąże z miejscem, w którym przebywamy. Skłoni także odbiorców do dokładniejszej penetracji swojego otoczenia, popatrzenia na nie z innej perspektywy. Rozwiązania formalne w dziedzinie grafiki przyczynią się do nowego spojrzenia na problematykę eksperymentowania i łączenia technik. Grafika to nadal nie do końca odkryte medium, a zastosowane przeze mnie rozwiązania być może uzupełnią tradycyjny warsztat o nowe możliwości. / Katarzyna Tereszkiewicz

Katarzyna Tereszkiewicz jest laureatką Nagrody Galerii Sztuki Wozownia, przyznanej w ramach Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ∞, Toruń 2022.

Wystawa „Tożsamość miejsca” jest częścią pracy doktorskiej artystki, przygotowywanej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Katarzyna Tereszkiewicz – urodzona w 1996 roku w Rzeszowie. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Rzeszowie oraz kierunku grafika w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie asystentka w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii na tej samej uczelni. Tworzy głównie w dziedzinie grafiki warsztatowej, malarstwa i fotografii, ale działa także z formami interdyscyplinarnymi. Laureatka kilku nagród m.in. nagrody specjalnej International Senefelder Stiftung Award 2020. Uczestniczka około 70 wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Rumunii, Bułgarii, Japonii, Serbii, Francji, Norwegii, Turcji, plenerów i rezydencji artystycznych, organizatorka warsztatów graficznych / artystycznych.

 

WYDARZENIA

 

/ Wernisaż trzech nowych wystaw

11.09 (poniedziałek), godz. 18.00

wstęp wolny

 

/ Niedzielne oprowadzanie po aktualnych wystawach

17.09 (niedziela), godz. 12.30

wstęp wolny

 

/ Weekend seniora z kulturą

29.09–1.10 (piątek–niedziela), godz. 11.00–18.00

wstęp wolny

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu jak co roku włącza się w akcję “Weekend seniora z kulturą”. W czasie weekendu 29 września – 1 października osoby 60+ będą mogły bezpłatne obejrzeć aktualne wystawy: „Moon Landing” Justyny Olszewskiej, „Energia Kosmosu, rytmy natury – wystawa grafiki z kolekcji Wozowni” oraz „Tożsamość miejsca” Katarzyny Tereszkiewicz.

 

wróć