Zuzanna Pieczyńska: “Krótka historia”Zuzanna Pieczyńska: “Short Story”

 

Zuzanna Pieczyńska (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Tytuł: Krótka historia 

Technika: ołówek, tusz na papierze, 15 cm x 15 cm

 

Praca Krótka historia jest formą autoterapii, próbą przepracowania trudnych emocji poprzez ich materializację i przełożenie na papier. Opowieść, mimo jej osobistego wymiaru, jest uniwersalna. Przedstawia doświadczenia, które są bliskie wielu z nas, dotyka uczuć, które nikomu nie powinny być obce. To historia o miłości, stracie, śmierci i bólu.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Zuzanna Pieczyńska (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Title: Short Story

Technique: pencil, ink on paper, 15 cm x 15 cm

 

The work Short Story is a form of auto-therapy, an attempt to work out difficult emotions by materializing them and translating them into paper. The story, despite its personal dimension, is universal. It presents experiences that are close to many of us, touches upon feelings that should not be alien to anyone. It is a story about love, loss, death and pain.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć