LOVE – Liliana Piskorska, Sandra Wilczyńska, Magdalena Ablewicz

kuratorka: Katarzyna Lewandowska

otwarcie wystawy 17 kwietnia (piątek) 2015, godz. 18.00
wystawa czynna do 3 maja 2015

W ramach Toruńskiego Tygodnia Weganizmu w Galerii Sztuki Wozownia czynna będzie od 17 kwietnia wystawa LOVE.

Projekt  poświęcony jest pamięci i szacunkowi wobec tych zwierząt, które w XXI traktowane są jak uprzedmiotowione, nieodczuwające istoty, których obowiązkiem jest niewolnicze służenie człowiekowi. Okrucieństwo bezpośrednio wypływające z głupoty, skazuje na cierpienie i śmierć miliony zwierząt, które giną każdego dnia. Liczby są wielocyfrowe, zaświadczające o ogromie tej rzezi. Bezrefleksyjnie człowiek dokonuje morderstwa, rola kata bardzo mu odpowiada. T. Adorno, jeden z najważniejszych przedstawicieli teorii krytycznej mówił: Auschwitz zaczyna się wszędzie tam, gdzie ktoś patrzy na rzeźnię i myśli: to tylko zwierzęta. Refleksja aktualna! Smutna, podsumowująca ludzką kondycję.

LOVE jest szczeliną, przez którą/w której manifestuje się cierpienie. Niesłyszalne dotąd głosy wokalizują się, obrazy są wyraźniejsze, kontur nabiera ostrości. W LOVE wsiąka krew, sprawiając, że to słowo jak i czerwone, wyjątkowe medium stają się ambiwalentne, niejasne i dwuwartościowe. Blisko związane (miłość i krew) z obrazami śmierci, a jeszcze bardziej z obrazami życia (…) Uważane jednocześnie za niebezpieczne i uzdrawiające, przynoszące szczęście i nieszczęście, nieczyste i czyste[Jean-Paul Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, Znak, Kraków 1994, s. 8.].  Czerwonokrwiste LOVE staje się swego rodzaju rytualnym przejściem – widz praktykuje symboliczne okaleczenia, spożywa krew Innego, naciera się nią, prawdopodobnie cierpi.

Trzy artystki – Magdalena Ablewicz, Liliana Piskorska i Sandra Wilczyńska,  zrealizowały projekty przywołujące głośnym szeptem naturę, przepraszające ją i jednocześnie wskazujące na oprawcę – człowieka. Bezrefleksyjnie, pełen pychy i chciwości bierze ją sobie w posiadanie. Poszczególne wypowiedzi artystek unaoczniają niebezpieczne przesunięcie granic etyczności i moralności, które beztrosko wyznaczył ON.

[tekst kuratorski: Katarzyna Lewandowska]

Magdalena Ablewicz – Ukończyła Policealne Studium Grafiki i Animacji Anima-Art w Krakowie. Obecnie studiuje rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych.

Liliana Piskorska – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych pod kierunkiem Elżbiety Jabłońskiej. W 2012 roku uczestniczyła w rocznym działaniu Przeprojekt w CSW Toruń. Od 2013 roku tworzy środowisko skupione wokół Galerii nad Wisłą. W jej pracach pojawiają się wątki, z jednej strony feministyczne, choć bardziej w kategorii poszukiwań tożsamościowych, czy pastiszowych (gra z własnym wizerunkiem), a z drugiej strony są to działania o charakterze analitycznym, odnoszącym się do sytuacji społeczno kulturowej. Pole jej zainteresowań obejmuje wątki związane z cielesnością, zwierzęcością, relacjami władzy oraz subwersywnym traktowaniem normatywności. I siebie.

Sandra Wilczyńska – Urodzona w 1988 w Płocku, obecnie mieszka w Toruniu. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych realizując dyplom w pracowni rzeźby pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mazura. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i naukowym uczelni oraz miasta, w którym się urodziła. Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami, min ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym OTO JA, wraz z którym organizuje plenery artystyczne, a także jako kurator organizuję wystawy. Ogromnie ceni sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Interesuję się sztuką naiwną oraz Art Brut. Brała udział w wielu  projektach edukacyjno-kulturalnych.
Share
wróć