Wystawy

Anka Leśniak: „Inne – Invisible inVisible / Niewidzialne Widzialnego”

Wystawy

Katarzyna Tretyn-Zečević: „Dzień, którego nie było”

Wydarzenia

ASTRO-weekend w Wozowni