Wykłady

Spotkanie z Anką Leśniak wokół książki „Invisible inVisible / Niewidzialne widzialnego” oraz performans artystki

Wydarzenia

24.09 | Oprowadzanie po wystawach Katarzyny Tretyn-Zečević i Anki Leśniak

Wystawy

Anka Leśniak: „Inne – Invisible inVisible / Niewidzialne Widzialnego”