Łukasz Surowiec / Pokaz filmu „Szczęśliwego Nowego Roku”

Laboratorium Sztuki 2014 / Artysta jako antropolog / kuratorka: Maria Niemyjska

Spotkanie 7.10. (wtorek), godz.18 / wstęp wolny

 

Łukasz Surowiec jest twórcą obiektów, sytuacji oraz interwencji opartych na badaniach stosunków społecznych. Swoje prace tworzy we współpracy z grupami wykluczonych i zmarginalizowanych. W ostatnich projektach skupia się na dokumentacji sytuacji bezdomnych. Podejmuje próby polepszenia egzystencji tych ludzi poprzez korzystną dla obu stron wymianę dóbr lub zwiększanie ich udziału w życiu publicznym. Proponując pozbawione stereotypów spojrzenie na problem bezdomności, szuka rozwiązań przede wszystkim skutecznych.  Film „Szczęśliwego Nowego Roku” jest zapisem przygotowania przez grupę bezdomnych do celów mieszkalnych zrujnowanego budynku biurowego. Spotkanie obejmie dyskusję o prezentowanym filmie ale też o innych projektach artysty, takich jak ostatnio realizowany „Skup łez”. 

Łukasz Surowiec mieszka i pracuje w Bytomiu. 

Share
wróć