Agnieszka Cioch: “Coś tam, kiedyś tam, gdzieś tam…”Agnieszka Cioch: “Something, Sometime, Somewhere”

 

Agnieszka Cioch (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Tytuł: Coś tam, kiedyś tam, gdzieś tam…

Technika: tusz na papierze, 9 cm x 30 m, film 27’34”

 

Praca „Coś tam, kiedyś tam, gdzieś tam…” jest aneksem do mojej pracy dyplomowej. Jest to opowieść o tym, jak wyglądały moje studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jak to wszystko wyglądało od kuchni. Rysowana trochę z przymrużeniem oka, ale szczerze. To swego rodzaju podsumowanie i rozrachunek, a teraz, już po dyplomie, miłe wspomnienie studenckich lat. Rysunek został zrobiony w nietypowym rozmiarze, jego długość to 30 metrów. Na obronie dyplomu zawisł na korytarzu Akademii, tak że komisja musiała odbyć spacer, żeby zapoznać się z moim dziełem. Niestety, pracę o takich rozmiarach najlepiej oglądać na żywo, bardzo trudno pokazać ją w wersji cyfrowej (30 metrów rysunku!). Jako że przypomina ona taśmę filmową, została przeze mnie nagrana i może być oglądana na ekranie komputera jako coś w rodzaju animacji.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Agnieszka Cioch (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Title: Something, Sometime, Somewhere

Technique: ink on paper, 9 cm x 30 m, film 27’34”

 

The work Something, Sometime, Somewhere  is an annex to my art diploma. It is a story about how my studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw looked like. It’s a kind of summary and settlement, and now, after my diploma, a nice memory of my students life. The drawing was made in an unusual size, its length is 30 meters. The work of this size is best viewed live, it is very difficult to show it in a digital version (30 meters of drawing!). As it resembles a film tape, it was recorded by me and can be viewed on a computer screen as an animation.

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć