Andrzej Syska: Trzy kolory

Andrzej Syska

Trzy kolory

27.11.2009 – 27.12.2009

Andrzej Syska debiutował w latach osiemdziesiątych jako członek poznańskiej grupy O’PA. Wówczas w centrum jego zainteresowań znajdowała się malarska analiza geometrycznych struktur oparta na konceptualnej dyscyplinie intelektualnej. Od lat dziewięćdziesiątych do teraz główny nurt jego twórczości tworzą instalacje. W większości z nich niebagatelną rolę odgrywa światło, które odkształca i odrealnia otoczenie.

Andrzej Syska urodził się w 1961 r. w Lublinie. W 1985 roku ukończył studia w PWSSP (obecnie ASP) w Poznaniu. Od 1999 roku jest kierownikiem Pracowni Kształtowania i Transformacji Przestrzeni w Katedrze Intermediów Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Debiutował w latach osiemdziesiątych jako członek poznańskiej grupy O’PA. Wówczas w centrum jego zainteresowań znajdowała się malarska analiza geometrycznych struktur oparta na konceptualnej dyscyplinie intelektualnej. Od lat dziewięćdziesiątych do teraz główny nurt jego twórczości tworzą instalacje. W większości z nich niebagatelną rolę odgrywa światło – różnokolorowe jarzeniówki stanowią element konstrukcji w sensie fizycznym, ale zarazem blask, który emitują odkształca i odrealnia ich otoczenie. Operowanie światłem jest w przypadku Syski kluczowe dla semantycznej warstwy prac – inicjuje między innymi refleksję nad wielością odcieni materialnej egzystencji rzeczy. Nie mniej istotne jest to, że instalacje otwierają się na interakcję. Stosowane przez Syskę czujniki ruchu i ciepła sprawiają, że prace „ożywają” dopiero w zetknięciu z odbiorcą. Tworzywem sztuki staje się dzięki temu przypadek i oparty na przypadku proces przemiany.

Zrealizował około 30 wystaw indywidualnych, z których najważniejsze to: „Światłosfery” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 1995, „Dark Rooms” w na Zamku Ujazdowskim w Warszawie w 1997 i „Cyrkulacje, pulsacje, lśnienia” w poznańskim „Arsenale” w 1998 roku Dla Wozowni artysta zrealizował w 1999 roku wystawę „Rekonstrukcje”, tym razem zapraszamy na premierę najnowszego projektu, inspirowanego technologią RGB.

wróć