Aneta Lewandowska: “Obiekt kreskowy”Aneta Lewandowska: “Drawing Object”

 

Aneta Lewandowska (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Tytuł: Obiekt kreskowy

Technika: obiekt rysunkowy, akryl na gałęzi

 

Patyki – tak nazywam serię, nad którą obecnie pracuję – są kontynuacją moich kreskowych rysunków i malarstwa, a także efektem mojego stylu życia. Stylu życia będącego jak najbliżej określenia ekologiczny. W swej obecnej praktyce poszukuję i zbieram naturalne odpady – głównie liście i gałęzie, następnie maluję je. Z wielu elementów powstają instalacje, lub pojedyncze artefakty. W taki sposób wykorzystuję to, co jest poza ogólnym konsumpcjonizmem, to co czeka na rozkład. Nadaję pozornym śmieciom nowe znaczenie.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Aneta Lewandowska (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Title: Drawing Object

Technique: drawing object, acrylic on a branch

 

The Sticks – that’s what I call the series I’m currently working on – are a continuation of my cartoon drawings and paintings, and an effect of my lifestyle. A lifestyle that is as close as possible to the term ecological. In my current practice I look for and collect natural waste – mainly leaves and branches, then I paint them. Many elements are used to create installations or single artifacts. In this way, I use what is beyond general consumerism, what is waiting for decomposition. I give a new meaning to the seeming rubbish.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć