Antonina Chmielewska: “Niechciana prenumerata – kwartalnik 2019″Antonina Chmielewska: “Unwanted Subscription – quarterly 2019”

 

Antonina Chmielewska (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków)

Tytuł: Niechciana prenumerata – kwartalnik 2019

Technika: akwaforta, 50 cm x 50 cm (lub 100 cm x 70 cm), rysunek w werniksie trawiony

 

Mój telefon od zawsze posiadał jedną wadę: miał wbudowaną aplikację, która systematycznie co pół godziny wyświetlała na ekranie głównym artykuły i wiadomości. Codziennie otrzymywałam dawkę wiadomości: #śmiertelny wypadek, #Anna K zrobiła sobie usta #katastrofy klimatyczne, #kiedy koniec świata. Wszyscy wiemy w jak przytłaczający sposób media zalewają nas niechcianymi straszakami, plotkami i statystykami. Moja Niechciana prenumerata jest reakcją na szum informacyjny. Przez 3 miesiące codziennie wieczorem siadałam do blachy pokrytej werniksem i uwieczniałam losowo wyświetlone przez aplikację newsy. Wybrałam medium grafiki warsztatowej i akwaforty, bo stało w zupełnej sprzeczności z szybkością reakcji mediów i Internetu. Dawało także możliwość mozolnego powielania moich rysunków, aby wielu tą niechcianą prenumeratę mogło otrzymać. W tłoku elementów i podobizn po jakimś czasie zaczynamy rozpoznawać wydarzenia i osoby, zdajemy sobie sprawę, ile informacji z tego miesiąca przyswoiliśmy.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Antonina Chmielewska (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków)

TitleUnwanted Subscription – quarterly 2019

Technique: etching 50 cm x 50 cm (or 100 cm x 70 cm), drawing in varnish

 

My phone has always had one disadvantage: it had a built-in application that systematically displays messages on the home screen. I received a dose of it every day: #Fatal accident #Anna K made her lips #Climate disasters #endoftheworld. We all know how media are flooding us with unwanted horrors, rumours and statistics. My Unwanted subscription is a reaction to the information noise. For 3 months every evening I sat down to a sheet metal covered with varnish and immortalized randomly displayed news by the application. I chose the medium of workshop graphics and etching because it was in complete contradiction with the speed of media and Internet reaction. It also gave the possibility of laborious duplication of my drawings, so that many could receive this unwanted subscription. In the crowd of elements and images, after some time we start to recognize events and people, we realize how much information from this month we have absorbed.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć