Bogna Świerkot: “Linia, płaszczyzna, gest”Bogna Świerkot: “Line, Plane, Gesture”

 

Bogna Świerkot (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Tytuł: Linia, płaszczyzna, gest

Technika: tryptyk, grafit, ołówek na papierze Fabriano Accademia 200g, 32 cm x 30 cm

 

W swoich pracach badam oddziaływanie linii i płaszczyzny. Staram się postępować według zasad percepcji wzrokowej i dążę do stworzenia kompozycji idealnej i jak najbardziej czytelnej dla oka. W rysunku skupiam się na zrównoważeniu planu kompozycyjnego i natężeń w skali szarości.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Bogna Świerkot (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Title: Line, Plane, Gesture

Technique: triptych, graphite, pencil on Fabriano Accademia paper 200g, 32 cm x 30 cm

 

In my work I study the interaction of lines and planes. I try to follow the principles of visual perception and strive to create a composition that is ideal and as clear as possible to the eye. In my drawing, I focus on balancing the composition plan and gray scale intensities.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć