Cezary Klimaszewski – Dobra rada

Laboratorium sztuki 2011. Wielkie mi rzeczy!
Kuratorka: Maria Niemyjska

14. 10. -€“ 13.11.2011

Wystawa Cezarego Klimaszewskiego jest przedostatnią prezentacją w tegorocznym cyklu Laboratorium Sztuki, skoncentrowanym na miniaturyzacji i makietyzacji.  Artysta pokaże obiekty będące rozwinięciem projektu Dobra rada, który miał premierę w Galerii Białej w Lublinie w 2010 roku. Praca odnosi się do przestrzeni Osiedla Słowackiego w Lublinie zaprojektowanego w 1961 roku przez Oskara Hansena w duchu Formy Otwartej.  Klimaszewski tworzy projekt podziemnej budowli sakralnej, który będąc negatywowym odbiciem domu kultury zastąpionego z czasem neogotyckim kościołem, zakłada mediację nowej architektonicznej struktury z  językiem Formy Otwartej.
Cezary Klimaszewski
Urodzony w 1971 roku. Ukończył studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Razem z Tomaszem Kozakiem i Tomaszem Malcem tworzy grupę Pawilon Stabilnej Formy. W jego działaniach często pojawiają się architektoniczne makiety i przeskalowane obiekty, ożywiając zróżnicowane historyczne konteksty i skłaniając  odbiorcę do aktywnej konfrontacji z nimi.
Share
wróć