Krzysztof Kurłowicz – Rozstrojenie

Kuratorka: Ewelina Jarosz
22.11. – 05.01.2014
„Na wystawie zaprezentowany zostanie nowy cykl prac fotograficznych oraz projekcja wideo Krzysztofa Kurłowicza pt.: Rozstrojenie. Cykl ten wpisuje się w poetykę ważniejszych tytułów składających się na dorobek twórczy fotografa (Ersatz, Marzenia, Zmagania). Podejmuje on i zarazem „rozstraja” wybrane wątki jego wcześniejszych poszukiwań artystycznych, które koncentrują się wokół przedstawienia ludzkiego ciała w kadrze, tworzonej przez nie relacji figura-tło, grze światła i cienia, a także szeroko pojętym pejzażu. Nowe prace odsłaniają paradoks znamionujący całą twórczość artysty – skłonność do pedantycznego wręcz porządku, przewijającego się w sposobie organizacji fotograficznego kadru. (…) Prace nazywane Rozstrojeniemodnoszą się do określenia niegotowości instrumentu muzycznego do użytkowania, a także stanu opisującego kondycję nerwową człowieka. (…)  Wiążąc określenie to z analizą fotograficznego medium, nie tylko wskazuje na newralgiczność podejmowanych przez każdego artystę decyzji, skutkujących udatnością bądź niepowodzeniem końcowego efektu twórczych działań, ale także ryzykuje ewentualnością zastosowania go do sfery recepcji jego prac.„  (fragmenty tekstu Eweliny Jarosz)
Krzysztof Kurłowicz
ur. 1970. W roku 1999 uzyskał dyplom tłumacza akademickiego na Wydziale Filologicznym Universität Leipzig (Niemcy).
W swej twórczości posługuje się różnymi technikami fotograficznymi. Zajmuje się wieloma tematami, m. in. przestrzenią miejską: cykle „Lipsk 1996 – Łódź 2006” oraz „Poznań – Budapeszt. 1956 – dzisiaj”. W roku 2007 na zaproszenie Stowarzyszenia Fotografów Dolnej Austrii FLUSS poprowadził w Wolkersdorfie (Austria) artystyczne warsztaty „Zur Person”. W ostatnim okresie w obszarze jego zainteresowań znajduje się głównie człowiek, jego ciało jako przestrzeń mediacji między światem wewnętrznym a zewnętrznym oraz problemy z własną identyfikacją i tożsamością: są to m. in. cykle  „Tatuaż-ciało”, „Zmagania”, „Ersatz”, „Marzenia”, „Rozstrojenie”.
Share
wróć