Hanna Shumska: “Terytorium konfliktu”Hanna Shumska: “Conflict Territory”

 

Hanna Shumska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Terytorium konfliktu

Technika: węgiel, papier, 195 cm x 150 cm, 180 cm x 75 cm, 180 cm x 75 cm, animacja 0’34’’

 

Punktem wyjścia mojego projektu było terytorium konfliktu na mapie Ukrainy. Dla większości ludzi wojna i konflikty zbrojne pozostają czymś abstrakcyjnym, odległym, postrzeganym za pośrednictwem wirtualnego świataIinternetu, wiadomości i Google Maps, szczególnie teraz w czasach COVID-19 i kwarantanny.

W projekcie zwracam się do bliskiej mi tradycji pejzażu. Pejzaż w moich obrazach jest wymyślony, kosmiczny i napełniony komputerową estetyką. To jest nowy pejzaż, na który składają się absurdalne połączenia zrzutów ekranu, tekstów i militarystycznych obrazków wojny. Każdego dnia kolonizujemy swoją obecnością bezgraniczne obszary Internetu i tam walczymy o pierwszeństwo. Wirtualny świat, w którym ludzie spędzają teraz więcej czasu niż w realnym, wytwarza chmury wizualnych śmieci. Czy zostało jeszcze miejsce dla nowych kolonizatorów?

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Hanna Shumska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Conflict Territory

Technique: charcoal on paper, 195 cm x 150 cm, 180 cm x 75 cm, 180 cm x 75 cm, animation, 0’34’’

 

The territory of conflict on the map of Ukraine was the starting point of my project. For most people, war and armed conflicts remain something abstract, distant, perceived by the virtual world of the internet, news and google maps, especially now in the times of COVID-19 and quarantine.

In this project I turn to the landscape tradition that is close to my heart. The landscape in my paintings is imaginary, cosmic and filled with computer aesthetics. This is a new landscape, which consists of absurd combinations of screenshots, texts and militaristic images of war. Every day we colonize with our presence boundless areas of the Internet and there we fight for precedence. The virtual world, in which people now spend more time than in the real world, produces clouds of visual trash. Is there still room for new colonizers?

 

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć