Hubert Hilscher / PlakatHubert Hilscher / Posters

otwarcie wystawy 11.03.2016 (piątek), godz. 18

wystawa czynna do 3.04.2016

Kuratorka wystawy: Irena Przymus

W marcu zapraszamy na spotkanie z twórczością Huberta Hilschera (1924-1999), wybitnego twórcy polskich plakatów (ok. 300), książek (ok. 150) i logotypów. To trzecia odsłona wystawy. Wcześniej była pokazywana w Muzeum Plakatu w Wilanowie (czerwiec 2015) i Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim (sierpień 2015). Zapowiadają ją plakaty autorstwa prof. Leszka Hołdanowicza.

„Hubert Hilscher (1924 -1999) należał do grona najbardziej prominentnych grafików projektowych, których twórczość nadała kształt polskiej plastyce nowoczesnej. Jednocześnie w środowisku uzyskał wysoką pozycję autorytetu, zarówno w sensie moralnym, jak i artystycznym.

W latach 1949 – 1955 odbył studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza. Jednak nie grafika warsztatowa stała się jego zawodową pasją. Po studiach związał się z Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym (WAG), gdzie następnie w latach 1961-1970 pełnił funkcję dyrektora artystycznego. W latach 1959-1961 opracowywał graficznie czasopismo “Przegląd Kulturalny”. Od 1962 r. jako dyrektor artystyczny rozpoczął pracę w legendarnym dwumiesięczniku “Projekt” (opracował 140 numerów); ze stanowiska zrezygnował w stanie wojennym, w 1983 r. W latach 1965-1980 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, a w latach 1965-1978 pełnił funkcję wiceprezydenta. Był autorem ok. 300 plakatów, głównie do wystaw i imprez muzycznych, w tym kilkunastu projektów do kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Do kanonu polskiego plakatu należy także seria jego kreacji osnutych na idei cyrku. (…)

Wystawa jest pierwszą w tej skali prezentacją dorobku artystycznego Huberta Hilschera. Składać się na nią będą projektowane przez niego plakaty, począwszy od lat 50. aż po schyłek XX w. Przypomnienie sylwetki artysty stanowi także pretekst do zbilansowania całokształtu jego dorobku w formie kompletnego katalogu prac, co stanowi cenny wkład do wiedzy o polskim projektowaniu graficznym w 2 poł. XX w. Opracowania merytorycznego tematu podjęła się Irena Przymus z MNP w ścisłej współpracy z rodziną artysty i Muzeum Plakatu w Wilanowie.” (fragmenty tekstu do wystawy prezentowanej czerwiec-wrzesień 2015 w Muzeum Plakatu w Wilanowie).

opening of the exhibition 11.03.2016
exhibition open until 3.04.2016
Curator: Irena Przymus

In March, we invite you to a meeting with the Hubert Hilscher’s works (1924-1999). Hilsher is an eminent creator of Polish posters (approx. 300), books (approx. 150) and logos. This is the third edition of the exhibition. Previously it was shown in the Poster Museum (June 2015) and the Gallery of Modern Art in Ostrow Wielkopolski (August 2015). Hubert Hilscher (1924 -1999) was one of the most prominent graphic designers, whose work gave shape modern Polish visual arts.

In the years 1949 – 1955 he studied at the Warsaw Academy of Fine Arts. He received his diploma under the direction of prof. Tadeusz Kulisiewicz. However, not graphic art became his professional passion. After graduation he joined the Art and Graphic Publishing House (WAG), where he was an artistic director in the years 1961-1970. In the years 1959-1961 he designed layout of the “Cultural Review”. Since 1962 he began working in the legendary bimonthly “Project” (developed 140 numbers). In the years 1965-1980 he was a member of the Organizing Committee of the International Poster Biennale in Warsaw, and in the years 1965 to 1978, he served as it’s vice president. He was the author of approx. 300 posters, mostly for exhibitions and music events, including several projects for the International Festival of Contemporary Music “Warsaw Autumn”.

The exhibition is the first comprehensive presentation of Hubert Hilscher’s artistic achievements. It involves the posters from the 50s up till the end of the twentieth century. The exhibition also contributes to review the whole of his work as a complete catalog of work, which makes a valuable contribution to the knowledge of Polish graphic design in 2 half. XX.

Share
wróć