Jakub Trzciński: “Rower, farba i ja”Jakub Trzciński: “Bike, Paint and Me”

 

Jakub Trzciński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Rower, farba i ja

Technika: akryl na papierze, 800 cm x 370 cm, dokumentacja wideo, 0’25”

 

Rower, farba i ja to performatywna akcja rysunkowa, która trwała trzy dni w ekspresyjny i spontaniczny sposób. Ważnym elementem tej pracy była wolność i wzajemna komplementarność przedmiotu, przestrzeni i osoby. Akcja zakończyła się dyskusją. Rezultatem jest dokumentacja wideo i rysunek wielkoformatowy, który powstał podczas jazdy specjalnie przygotowanym rowerem.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Jakub Trzciński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Title: Bike, Paint and Me

Technique: acrylic on paper, 800 cm x 370 cm

 

Bike, paint and me is a performative drawing action that lasted three days, in expressive and a spontaneous way. An important element of this work was the freedom and mutual complementarity of object, space and person. The action ended with a discussion. The result is a video documentation and a large-format drawing, which was created during the riding a specially prepared bicycle.

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć