Karolina Borucka: “#zostańwpokoju” Karolina Borucka: “#stayinroom”

 

Karolina Borucka (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł:  #zostańwpokoju

Technika: animacja-rotoskopia, 0’20” 

 

#zostańwdomu

#zostańusiebie

#zostańwswoimpokoju

 

Moja praca dotyczy obecnie panującej na świecie sytuacji – pandemii wirusa, nad którym państwa starają się usilnie zapanować, a ich obywatele, w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania, zobligowani są do zastania w domach.

Nawiązuję do tak popularnego (i również potrzebnego) w ostatnim czasie hasztagu –#zostańwdomu, który ma pomóc skłonić nas do zrezygnowania z opuszczania domu na rzecz bezpieczeństwa swojego i innych. Z biegiem dni każdy z nas nieuchronnie musi mierzyć się z wiążącymi się z tym utrudnieniami i ograniczeniami. Poczucie odizolowania, zamknięcia, niepewności, nudy, osamotnienia czy braku swobody – wszyscy próbujemy jakoś zagospodarować sobie te nietypowe tygodnie. Niemożność wychodzenia z domu, oprócz czasu spędzanego wspólnie z najbliższą rodziną, wiąże się głównie z przebywaniem we własnym pokoju. Obecnie to właśnie w pokojach próbujemy jakoś spożytkować nadmiar czasu wolnego, zdalnie uczestniczymy w zajęciach, wykonujemy prace domowe, kontaktujemy się online z dawno niewidzianymi znajomymi. #zostańwdomu to dla mnie #zostańwpokoju. To właśnie mój pokój stał się bohaterem animacji.

Dwadzieścia pięć zdjęć zrobionych aparatem telefonu posłużyło mi za podstawę animacji – tyle dni minęło od rozpoczęcia pandemii do wysłania przeze mnie zgłoszenia. Każdy „dzień”, przedstawiający inny sposób spędzania przeze mnie czasu w moim pokoju, został narysowany dwa razy – raz w kolorze, a raz w czerni, a następnie powielony. Myślę, że bardzo prawdopodobnym jest, iż moja codzienność w czasach pandemii nie różniła się i nie różni tak bardzo od waszej.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Karolina Borucka (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: #stayinroom

Technique: animation-rotoscopy, 0’20”

 

My work directly concerns the pandemic situation of the corona virus. Concerns to many goverments obligations citizens are obliged to stay at home in order to limit spreading of the virus.

I am referring to the recently popular (and also needed) hashtag – a hashtag #stayhome that is supposed to help us to cope with new situation. Each of us, inevitably, has to face the difficulties or limitations that this new situation brings. The feeling of isolation, closure, uncertainty, boredom, loneliness or lack of freedom – we all try to manage these unusual weeks somehow. Since the lockdown, apart from the time spent with the closest family, is mainly connected with staying in one’s own room. Our own rooms are now places where we spend free time, we remotely participate in classes, do our homework, contact online with friends. #stayhome for me i #stayinrroom

I had illustrated 25 days of issolation in my animation. I’ve taken photos with phone’s camera and used them as a basis for animation. Each “day”, showing a different way of spending time in my room, was drawn twice – once in colour and once in black, and then duplicated. I think it is very likely that my everyday life during the pandemic was not so different from yours?

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć